Odwrócone wibrujące wahadło


Symulacja, oparta o zasady fizyki, drgającego wahadła z punktem zaczepienia oscylującym gwałtownie góra/dół. Co zaskakujące, położenie pionowe wahadła z masą na górze jest stabilne, a wahadło znane jest wtedy jako wahadło odwrócone.

Kliknij i przeciągnij w pobliżu wahadła, aby zmienić jego położenie. Można również przenieść kotwicę. Za pomocą suwaków można ustawić grawitację, częstotliwość oscylacji, wielkość oscylacji i tłumienie (opory).

pokaż/ukryj opis

Regularne, niewibracyjne wahadło jest stabilne tylko wtedy, gdy zwisa prosto w dół. W tej symulacji punkt zaczepienia wahadła szybko oscyluje w górę i w dół. Gdy oscylacje są szybkie i mają małą amplitudę, pojawia się drugie stabilne położenie, z wahadłem skierowanym do góry, w pozycji pionowej „do góry nogami”.

Możesz zbudować fizyczną wersję odwróconego wahadła, używając wyrzynarki jako generatora drgań, patrz odnośniki poniżej. Jest to popularna demonstracja pokazywana na zajęciach fizyki lub matematyki uniwersyteckiej.

Eksperymenty do wykonania:

Regulacja szybkości czasowej powoduje, że symulacja przebiega wolniej niż w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wykorzystywane są mniejsze kroki czasowe, co daje lepszą dokładność i gładsze wykresy. Fizyka i matematyka są takie same, wyświetlane są tylko wolniej niż w czasie rzeczywistym.

Matematyka tej symulacji jest podana na stronie ruchomego wahadła.

Mamy tutaj dwie oddzielne, ale powiązane symulacje: wahadło i blok kotwiczący. Blok kotwiczący jest modelowany jako punkt materialny i może być przesuwany siłą, która pojawia się podczas przeciągania myszą w pobliżu punktu zaczepienia. Wahadło nie wpływa na blok kotwiczący. Zobacz dynamikę bloku kotwiczącego na stronie ruchomego wahadła. Ruch oscylacyjny kotwicy jest spowodowany zmieniającą się w czasie siłą przyłożoną do punktu kotwiczenia. Oznacza to, że możesz także przeciągnąć punkt zaczepienia za pomocą myszy, co spowoduje przyłożenie innej siły. Alternatywną metodą byłoby określenie, za pomocą równania, gdzie w dowolnym momencie punkt kotwiczenia znajduje się w przestrzeni, tak aby nie mógł się poruszać w żaden inny sposób niż określa to równanie oscylacji.

Odnośniki

Jednostki miary

Symulacje myPhysicsLab nie mają określonych jednostek miary, takich jak metry, kilogramy, sekundy. Jednostki są bezwymiarowe, mogą być interpretowane, jak chcesz, ale muszą być spójne w symulacji.

Na przykład, jeśli traktujemy jednostkę odległości jako jeden metr i jednostkę czasu jako jedną sekundę, to jednostka prędkości musi wynosić jeden metr/sekundę.

Dostosuj i udostępnij

Istnieje kilka sposobów na odtworzenie określonej konfiguracji eksperymentalnej. Najłatwiej jest kliknąć przycisk „udostępnij”.

  1. Zmodyfikuj symulację, zmieniając parametry, takie jak grawitacja, tłumienie oraz przeciągając obiekty za pomocą myszy.
  2. Kliknij przycisk „udostępnij”. Skopiuj adres URL z okna dialogowego.
  3. Udostępnij adres URL lub zapisz go w pliku tekstowym do późniejszego wykorzystania.

Gdy odbiorca kliknie adres URL, EasyScript osadzony w tym adresie powieli warunki, które zostały ustawione.

Zobacz Dostosowywanie symulacji myPhysicsLab (en) jak dodatkowo programować symulacje z bezpośrednim wykorzystaniem JavaScript lub EasyScript.

Źródło: