Warsztaty maturalne z chemii
z Wydziałem Chemii UJ
Zobacz, jak wyglądają warsztaty

Dla kogo?
Celem warsztatów jest powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości z chemii na poziomie egzaminu maturalnego. Warsztaty są przeznaczone dla uczniów klas maturalnych, uczniów innych klas szkół ponadpodstawowych i podstawowych, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę chemiczną, oraz dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego z chemii, a także dla nauczycieli chcących wzbogacić swój warsztat dydaktyczny.

Kto poprowadzi warsztaty?
Kurs jest ewolucją znanych, całorocznych warsztatów dla maturzystów „Ostatni Dzwonek przed Maturą” prowadzonych od kilkunastu lat na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poprowadzą go:

 • dr Karol Dudek-Różycki
 • dr Michał Płotek
 • dr Tomasz Wichur

Można zatem powiedzieć, że będą to podobne warsztaty, ale w nowej, lepszej formule i wzbogacone w nowe treści.

Jak przebiegać będą warsztaty?
Program warsztatów obejmuje realizację bloków tematycznych. Liczba bloków w danym roku szkolnym jest zależna od szczegółowych wymagań egzaminacyjnych do egzaminu maturalnego z chemii przewidzianych na dany rok szkolny. Bloki są skonstruowane w taki sposób, aby pokrywać całościowo wymagania egzaminacyjne do matury z chemii.

Dodatkowo uzupełniamy zakres warsztatów o tematy, które będą omawiać wybrane treści różnych działów chemicznych:

 • nazewnictwo związków organicznych,
 • podział mieszanin i metody ich rozdziału,
 • reakcje redoks,
 • zastosowanie związków nieorganicznych,
 • chemia wokół nas,
 • elementy ochrony środowiska.

Każdy blok tematyczny składa się z dostępnych zaraz po wykupieniu kursu:
 • kilku lub kilkunastu krótkich (kilku- do kilkunastominutowych) wykładów, których nagrania dostępne są na platformie i można je odtworzyć po zalogowaniu na konto uczestnika,

 • testu online złożonego z kilku pytań do każdego krótkiego wykładu,

 • zestawu zadań maturalnych pochodzących z arkuszy egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wraz z odpowiedziami, do pobrania w formie pliku PDF,


Dodatkowo raz w miesiącu przeprowadzane będą konsultacje na żywo (ok. 60-minutowe spotkanie online, nagrywane, z możliwością późniejszego odtworzenia), w czasie których zostaną omówione najtrudniejsze zadania maturalne z matur CKE. Będą wśród nich zadania, które sprawiły maturzystom najwięcej problemów. Aby lepiej uwypuklić problematykę zadań, w czasie ich omawiania, prócz wskazówek dotyczących sposobu poprawnego rozwiązania, przedstawione zostaną również przykładowe popełniane przy tym błędy.

Konsultacje odbywają się w czwartki o 18:00.

Terminy konsultacji w roku szkolnym 2024/25:
- 17 października 2024
- 21 listopada 2024
- 5 grudnia 2024
- 9 stycznia 2025
- 13 marca 2025
- 3 kwietnia 2025

Nagrania z konsultacji zostaną udostępnione na platformie Edukator.pl.

Rejestracja i opłaty
Terminy rejestracji i wysokość opłat na rok szkolny 2024/25:

Osoby posiadające dostęp do kursu w roku szkolnym 2023/2024 i chcące go przedłużyć mogą to zrobić w okresie 1-15 lipca dokonując opłaty w kwocie 240 zł i rejestrując się w zakładce REJESTRACJA.

Nowi uczestnicy:
od 16 lipca do 31 sierpnia – 300 zł
od 1 września do 30 września – 350 zł
od 1 października - 400 zł

Dostęp do materiałów warsztatowych, niezależnie od dnia rejestracji wygasa w czerwcu w ostatni dzień roku szkolnego.

Dane do przelewu
Numer rachunku: 18 1240 4722 1111 0000 4858 8982
Odbiorca: Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków

Laureaci Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego dla klas przedmaturalnych, Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego dla Szkół Podstawowych oraz Olimpiady Ochrony Środowiska i Chemii Zrównoważonego Rozwoju z roku szkolnego 2023/2024 mogą w warsztatach, w roku szkolnym 2024/2025, uczestniczyć za darmo. W tym celu w miejsce potwierdzenia przelewu prosimy załączyć skan dyplomu laureata (w formacie .pdf, .jpg lub .png).

Od roku szkolnego 2024/2025 nasz kurs jest dostępny również równolegle na platformie medicstudy.pl