Wirtualny oscyloskop


Ten wirtualny oscyloskop online umożliwia wizualizację dźwięku na żywo. Jeśli uznasz to za przydatne, może także Cię zainteresować Analizator widma.


pokaż/ukryj opis

Oscyloskop jest użytecznym narzędziem dla każdego, kto pracuje z sygnałami elektrycznymi, ponieważ zapewnia wizualną reprezentację kształtu sygnału lub kształtu fali. To pozwala mierzyć właściwości fali, takie jak amplituda lub częstotliwość.

Początkowy sygnał powyżej to sinusoida 200Hz, która ma amplitudę 5 woltów. Częstotliwość tej fali można regulować za pomocą suwaka "Częstotliwość fali wejściowej". (Możesz także wybrać wyświetlanie fali prostokątnej.)

Jeśli zezwolisz stronie na korzystanie z mikrofonu, okno danych wejścowych pozwoli wybrać "wejście na żywo". Spowoduje to pobieranie danych audio z dowolnego mikrofonu podłączonego do komputera i wyświetlanie ich na żywo. (Różne mikrofony wysyłają różne napięcia do komputera, więc dla spójności znormalizowaliśmy wejście tak, aby nieprzetworzony sygnał wejściowy był zawsze ograniczony gdzieś między -5, a +5 V.)

Ponieważ przebiegi falowe mają różne kształty, amplitudy i częstotliwości, oscyloskopy muszą mieć wiele elementów sterujących, aby dopasować wyświetlanie przebiegu fali, tak aby mógł wygodnie zmieścić się na ekranie.

Zamroź wejście na żywo
To pole wyboru zatrzymuje dane wejściowe, pozwalając na skuteczne wykonanie migawki tego, co jest wyświetlane na oscyloskopie w danej chwili. Jest to szczególnie przydatne, ponieważ nadal możesz dostosowywać podstawę czasu i ustawienia czułości. Spróbuj zagwizdać i zamroź dane wejściowe. Dostosuj podstawę czasu do odpowiedniej skali, pozwalającej obliczyć częstotliwość gwizdka, poprzez pomiar okresu - czasu jednego pełnego przebiegu.

Wzmocnienie oscyloskopu
Jest to liczba, przez którą mnożony jest sygnał wejściowy. Wzmocnienie 1 nie przyniesie efektu, wzmocnienie mniejsze niż 1 spowoduje, że sygnał będzie mniejszy, a wzmocnienie większe niż 1 spowoduje jego zwiększenie.

seconds / div
Pozwala dostosować częstotliwość drgań generatora podstawy czasu. Seconds/div (sekudy/działka) określa czas potrzebny do przemieszczenia plamki w poziomie o jedną podziałkę. Po pierwszym załadowaniu oscyloskopu to ustawienie wynosi 1 ms i pokazuje jeden pełny przebieg w 4 polach. Oznacza to, że okres fali wynosi 4ms lub 0,004s, dając częstotliwość (1/0,004) = 250Hz. Jeśli zmienisz podstawę czasu na 500μs (połowę tego, co na początku), powinieneś zobaczyć, że pełen przebieg fali zjmuje teraz 8 podziałek. Okres (a zatem i częstotliwość) pozostaje stały, ponieważ 8 razy 500 μs wciąż daje 0,004 sekundy.

volts / div
To ustawienie czułości jest bardzo podobne do ustawienia podstawy czasu opisanego powyżej, ale zamiast rozciągać falę wzdłuż osi x, rozciąga ją wzdłuż osi y. Volts/div określa ile woltów powoduje odchylenie o jedną podziałkę w pionie. Fala sinusoidalna ma amplitudę 5V, co oznacza, że gdy volts/div jest ustawione na 5, grzbiet fali sięga do górnego boku pierwszego kwadratu. Jeśli zmienisz ustawienie na 10 volts/div, grzbiet fali sięgnie teraz tylko do połowy podziałki.

Przesunięcia w poziomie i w pionie
Te dwa suwaki umożliwiają dostosowanie położenia śladu plamki oscyloskopu na siatce. Są one szczególnie przydatne do zestawiania rejestrowanego przebiegu z liniami siatki (na przykład może ułatwić policzenie podziałek przy określaniu okresu).


Autorzy