Analizator widma


Ten analizator widma dźwięku pozwala zobaczyć częstotliwości obecne w nagraniach audio.


pokaż/ukryj opis

Analizator widmowy powyżej daje nam wykres wszystkich częstotliwości, które są obecne w nagraniu dźwiękowym w danym czasie. Powstały wykres to spektrogram. Ciemniejsze obszary to te, w których fale o danej częstotliwości mają bardzo niskie amplitudy, a obszary pomarańczowe i żółte reprezentują częstotliwości fal, które mają dużą amplitudę. Możesz przełączać między liniową lub logarytmiczną skalą częstotliwości, zaznaczając lub odznaczając pole wyboru częstotliwości logarytmicznej.

Pod wieloma względami to demo jest podobne do Wirtualny oscyloskop, ale jest kluczowa i bardzo ważna różnica. W demo oscyloskopu wykres pokazuje zmiany sygnału audio w czasie, co jest nazywane analizą sygnału w dziedzinie czasu. To demo pokazuje sygnał analizowany w inny sposób: w dziedzinie częstotliwości. Widmo częstotliwościowe jest generowane przez zastosowanie transformacji Fouriera do sygnału w dziedzinie czasu.

Powyższe demo pozwala wybrać kilka gotowych plików audio, takich jak głos orki, syreny policyjne, śpiew ptaków, gwizdy, instrumenty muzyczne, a nawet stary modem dial-up 56k. Każdy z nich ma unikalne i interesujące wzory, które można obserwować. Dodatkowo można przesyłać własne pliki audio. Aby wyświetlić spektrogram, wybierz wejście dźwiękowe, a następnie, po załadowaniu pliku, kliknij przycisk odtwarzania, a wykres pojawi się na ekranie, przesuwając od prawej do lewej. Możesz zatrzymać ruch, klikając przycisk pauzy, na odtwarzaczu audio.

Szczególnie nagranie skrzypcowe wyraźnie pokazuje bogatą zawartość harmoniczną każdego dźwięku (pojawia się ona na spektrogramie jako wiele wyższych częstotliwości generowanych dla każdej częstotliwości podstawowej). Stanowi to kontrast dla nagrania gwizdu, który ma bardzo silny ton podstawowy, i tylko jedną dodatkową składową harmoniczną, co oznacza, że ludzki gwizd jest bardzo zbliżony do czystej sinusoidy.

Oto kilka linków do stron, które mają interesujące pliki dźwiękowe, dzięki którym można wygenerować własne spektrogramy.


Autorzy