Odwrócone podwójne wahadło


Symulacja, oparta o zasady fizyki, drgającego podwójnego wahadła z punktem zaczepienia oscylującym gwałtownie góra/dół. Co zaskakujące, pozycja odwrócona, w której wahadło skierowane jest do góry, jest stabilna.

Kliknij w pobliżu wahadła, aby zmienić jego położenie. Można również przeciągnąć punkt kotwiczący. Za pomocą suwaków można ustawić grawitację, częstotliwość oscylacji, wielkość oscylacji i tłumienie (opory).

pokaż/ukryj opis

Eksperymenty do wykonania:

Matematyka dla tej symulacji jest podobna do matematyki ruchomego podwójnego wahadła z wyjątkiem tego, że tu przykładamy okresową siłę powodującą oscylacje punktu kotwiczenia. Zakładamy, że punkt kotwiczenia/zaczepienia jest tak masywny w porównaniu z wahadłem, że ruch obciążników nie wpływa na niego.

Większość odnośników w internecie na temat podwójnego, odwróconego wahadła dotyczy innego układu, w którym podwójne wahadło jest przymocowane do ruchomego wózka, podobnie jak w symulacji wózek + wahadło. Dodatkowo większość z nich koncentruje się na teorii sterowania - tworzeniu autonomicznego „mózgu”, który może balansować odwrócone wahadło. W przeciwieństwie do tego, pokazany tutaj eksperyment wykorzystuje tylko drgania pionowe punktu zaczepienia, do stabilizacji pozycji odwróconej.

Jednostki miary

Symulacje myPhysicsLab nie mają określonych jednostek miary, takich jak metry, kilogramy, sekundy. Jednostki są bezwymiarowe, mogą być interpretowane, jak chcesz, ale muszą być spójne w symulacji.

Na przykład, jeśli traktujemy jednostkę odległości jako jeden metr i jednostkę czasu jako jedną sekundę, to jednostka prędkości musi wynosić jeden metr/sekundę.

Dostosuj i udostępnij

Istnieje kilka sposobów na odtworzenie określonej konfiguracji eksperymentalnej. Najłatwiej jest kliknąć przycisk „udostępnij”.

  1. Zmodyfikuj symulację, zmieniając parametry, takie jak grawitacja, tłumienie oraz przeciągając obiekty za pomocą myszy.
  2. Kliknij przycisk „udostępnij”. Skopiuj adres URL z okna dialogowego.
  3. Udostępnij adres URL lub zapisz go w pliku tekstowym do późniejszego wykorzystania.

Gdy odbiorca kliknie adres URL, EasyScript osadzony w tym adresie powieli warunki, które zostały ustawione.

Zobacz Dostosowywanie symulacji myPhysicsLab (en) jak dodatkowo programować symulacje z bezpośrednim wykorzystaniem JavaScript lub EasyScript.

Źródło: