Szybkie wykresy 2.0 (starsza wersja tu)
Your browser does not support HTML 5.0 Canvas...get a better browser!!!
Wybrano zależność "proporcjonelne do pierwiastka kwadratowego".

Aby zoptymalizować dopasowanie krzywej, zmień wartość współczynnika.

Wybrano zależność "odwrotnie proporcjonalne".

Aby zoptymalizować dopasowanie krzywej, zmień wartość współczynnika.

Wybrano zależność "dwrotnie proporcjonalne do kwadratu".

Aby zoptymalizować dopasowanie krzywej, zmień wartość współczynnika.

Wybrano zależność "dwrotnie proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego".

Aby zoptymalizować dopasowanie krzywej, zmień wartość współczynnika.

Wybrano zależność "proporcjonalne do kwadratu".

Aby zoptymalizować dopasowanie krzywej, zmień wartość współczynnika.

Wybrano zależność "brak związku".

Aby zoptymalizować dopasowanie krzywej, zmień wartość współczynnika.

Wybrano zależność "liniowa".

Aby zoptymalizować dopasowanie krzywej, zmień wartość współczynnika.

Wybrano zależność "wykładnicza".

Aby zoptymalizować dopasowanie krzywej, zmień wartość współczynnika.

y = ax + b
Linear Fit Picture
y = a/x
Inverse Fit Picture
y = a/x²
Inverse Squared Fit Picture
y = a/x^½
Inverse Square Root Fit Picture
y = ax²
Squared Fit Picture
y = ax^½
Square Root Fit Picture
ekspotencjalna
Exponential Decay Fit Picture
brak związku
No Relationship Fit Picture
Zamień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Rząd wielkości
. ↣
↢.
. ↣
↢.