Szybkie wykresy
Zamień
oś-x (Zmienna niezależna)
oś-y (Zmienna zależna)
Zmienne (z jednostkami)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rząd wielkości
. ↣
↢.
. ↣
↢.
Zastosuj do kolumny
1/x
x2
x3
x1/2
deg->rad
sinx
1/y
y2
y3
y1/2
deg->rad
siny
DANE
WYKRES
DOPASUJ