Wykresy powierzchni 3D


Narzędzie online do tworzenia wykresów powierzchni 3D.


pokaż/ukryj opis

Narzędzie pozwala wprowadzić wyrażenie matematyczne o zmiennych x i y. Kiedy klikniesz przycisk "Oblicz", zostanie obliczona wartość wyrażenia w podanych zakresach x i y, a następnie narysowany wykres w postaci powierzchni. Wykres można powiększyć, przewijając kółkiem myszy i obrócić, przeciągając. Kliknięcie na wykresie pokaże wartości x, y oraz z w danym punkcie.

Poniższa tabela zawiera listę funkcji, które można wprowadzić w polu wyrażenia.

Wyrażenie Opis
sin(x) sinus x (x w radianach)
cos(x) cosinus x (x w radianach)
tan(x) tangens x (x w radianach)
asin(x), acos(x), atan(x) funkcje cyklometryczne, odwrotne do funkcji trygonometrycznych wymienionych powyżej
sqrt(x) pierwiastek kwadratowy z x (tylko dla nieujemnych x)
log(x) logarytm naturalny z x
pow(x, y) x do potęgi y

Możesz również zastosować pewne ograniczenia/nierówności do wykresu. Jeśli, na przykład, chcesz pokazać wykres funkcji z = \(x^2\) - \(y^2\), ale tylko w obszarach gdzie \(x\) jest większe niż \(y\), wpisz "(x > y, x*x - y*y)" w polu wyrażenia. Można także podać trzecią opcję, która zostanie narysowana, jeśli pierwszy warunek nie zostanie spełniony - na przykład "(x > y, x*x - y*y, x)" narysuje \(x^2\) - \(y^2\) we wszystkich obszarach, gdzie \( x \) jest większe niż \( y\), oraz \(x \) we wszystkich obszarach, gdzie nie jest większe.

Suwaka rozdzielczości można użyć do zwiększenia liczby punktów danych wyświetlanych na wykresie, co da bardziej gładki wynik końcowy, ale ponieważ wymaga to większej mocy obliczeniowej, podczas interakcji z wykresem może nastąpić nieznaczny spadek szybkości wyświetlania klatek.

Za każdym razem, gdy klikniesz przycisk "Oblicz", adres URL będzie aktualizowany zgodnie z bieżącymi ustawieniami (tylko przy adresie bezpośrednim tu), co oznacza, że możesz udostępnić link bezpośrednio do wybranego wykresu bez konieczności wprowadzania ustawień.

Należy pamiętać, że jeśli wyrażenie obejmuje liczby zespolone, zostanie narysowana tylko część rzeczywista.

Autorzy