Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY CHEMICZNEJ
dla Szkół Ponadpodstawowych
Do zakończenia rejestracji
00
dni
00
godzin
00
minut
00
sekund
Data zakończenia rejestracji: 0000-00-00
Klasy przedmaturalne (I, II i III)

Etap I:
 1. Podstawa programowa – II etap edukacyjny (szkoła podstawowa).
 2. Nomenklatura związków nieorganicznych.
 3. Budowa ogniwa i jego schemat. SEM. Ogniwa o znaczeniu historycznym. Elektroliza. Prawo Faradaya. Równanie Nernsta. Ogniwa redoks.
Etap II:
 1. Wymagania z etapu I.
 2. Podstawa programowa – III etap edukacyjny:
  Punkt I, II, III, IX wymagań szczegółowych (zakres rozszerzony):
  - I. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna.
  - II. Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków.
  - III. Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe.
  - IX. Elektrochemia. Ogniwa i elektroliza.
Etap III
 1. Wymagania z etapu I i II.
 2. Podstawa programowa – II etap edukacyjny.
 3. Podstawa programowa – III etap edukacyjny:
  Punkt I, II, III, VII, VIII, IX wymagań szczegółowych (zakres rozszerzony):
  - I. Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna.
  - II. Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków.
  - III. Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe.
  - VII. Systematyka związków nieorganicznych.
  - VIII. Reakcje utleniania i redukcji.
  - IX. Elektrochemia. Ogniwa i elektroliza.


Klasy maturalne

Etap I:
 1. Podstawa programowa przedmiotu chemia – II etap edukacyjny;
 2. Podstawa programowa – III etap edukacyjny – zakres rozszerzony:
  Punkty I-IX podstawy programowej
 3. Budowa ogniwa i jego schemat. SEM. Ogniwa o znaczeniu historycznym. Elektroliza. Prawo Faradaya. Równanie Nernsta. Ogniwa redoks.
Etap II:
 1. Zakres materiału obowiązujący do etapu I oraz:
 2. Podstawa programowa – III etap edukacyjny – zakres rozszerzony: punkty X-XI wymagań szczegółowych
Etap III:
 1. Całość podstawy programowej z chemii - zakres rozszerzony.


Uzupełnienie:

W przypadku chemii organicznej będą uznawane wyłącznie nazwy zgodne z najnowszymi zaleceniami IUPAC. Do uznania nauczyciela i ucznia Komitet pozostawia decyzje, z jakiej literatury najlepiej korzystać.