+ Pokaż spis treści

Zygmunt III Waza

Zygmunt III Waza
(1587 - 1632)


      Królewicz szwedzki, został wybrany w podwójnej elekcji jako kontrkandydat arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Siostrzeniec Anny Jagiellonki. Został królem dzięki zwycięstwu swojego stronnika Jana Zamoyskiego nad wojskami zwolenników Maksymiliana (bitwa pod Byczyną 1588). Zwolennik kontrreformacji i rzadów silnej ręki szybko popadł w konflikt z poddanymi (sejm inkwizycyjny 1592 roku, rokosz sandomierski). Jego pretensje do korony szwedzkiej wciągnęły Rzeczpospolitą w długotrwały konflikt ze Szwecją. Zygmunt III co prawda się koronował na króla Szwecji, ale rychło tę koronę utracił. Rozgorzała wojna polsko-szwedzka, która, dzięki zwycięstwu pod Kircholmem (1605) okazała się dla Rzeczpospolitej zwycięska. Ale dalsze fazy tej rywalizacji nie były już tak pomyślne (1621 - 1629, rozejm w Starym Targu). Widoczne było także rozproszenie polskich sił dyplomatycznych i wojskowych na wielu frontach. Próba opanowania Moskwy ("Dymitriady") nie powiodła się. Koszta "Dymitriad" były ogromne, a korzyści prawie żądne. Początek wojen z Turcją (bitwy pod Cecorą (1620) i Chocimiem (1621)) także ujawniły słabość państwa.
Zygmunt III Waza, władca niewątpliwie kontrowersyjny, kończy życie 30. IV. 1632 roku.