+ Pokaż spis treści

Życiorys

Życiorys własny (ostatnio coraz częściej nazywany CV, choć tej nazwy nie zaleca najnowszy Słownik poprawnej polszczyzny) jest przeważnie załącznikiem do podania. Musi być napisany w pierwszej osobie i własnoręcznie podpisany. Pismo to ma stałe elementy, ale ty, jako uczeń, oczywiście nie możesz jeszcze ich wszystkich we własnym życiorysie umieścić.
      Oto stałe elementy życiorysu:
  1. nazwisko i imiona,
  2. data i miejsce urodzenia,
  3. imiona rodziców,
  4. stan cywilny i rodzinny,
  5. wykształcenie wraz z nazwami szkół i uczelni,
  6. zawód wyuczony i wykonywany,
  7. przebieg pracy zawodowej,
  8. szczególne osiągnięcia,
  9. kary sądowe,
  10. ważne i znaczące w życiu wydarzenia.

Przykład


Życiorys własny

  Ja, Anna Nawrocka, urodziłam się w Warszawie 2 maja 1982 roku. Moi rodzice to Barbara i Jacek Nawroccy. Mam starszą siostrę Marię, która studiuje na Uniwersytecie Warszawskim.

   W latach 1989 - 1995 uczyłam się w Szkole Podstawowej Nr 101 w Warszawie, a w latach 1996 - 1997 w Szkole Podstawowej przy Ambasadzie RP w Paryżu, gdzie ze względów zawodowych musieli się przenieść moi rodzice. Po powrocie do kraju rozpoczęłam naukę w XX Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wańkowicza w Warszawie. Obecnie uczę się w trzeciej klasie o profilu humanistycznym.

   Dodatkowo stale uczę się języka francuskiego, interesuję się kulturą Francji. W przyszłości pragnę studiować w tym kraju.


                                                                                                  Anna Nawrocka