Związki między siłą, natężeniem pola, energią potencjalną i potencjałem (html5)

Związki między siłą, natężeniem pola, energią potencjalną i potencjałem (html5)
  PEŁNY EKRAN  

Po lewej stronie znajduje się reprezentacja powierzchni 4 m x 4 m przestrzeni, w której jest jednorodne pole, o liniach sił skierowanych w dół. Jeśli wybierzesz kulkę, to pole jest polem grawitacyjnym. Jeśli wybierzesz ładunek, to pole jest polem elektrycznym. Po prawej stronie znajduje się wykres. Na wykresie można wykreślić jedną z sześciu różnych wielkości na osi pionowej, w zależności od x albo y na osi poziomej.


Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.


Tłumaczenie Edukator.pl