+ Pokaż spis treści

Źródła historyczne

Źródła historyczneŹródła historyczne to wszelkie ślady działalności człowieka, które dostarczają informacji o przeszłości i są podstawą do jej poznania. Historia, którą będziemy się zajmować, to nauka badająca, na podstawie źródeł, dzieje człowieka w konkretnych formach rozwoju.

Źródła historyczne dzielimy na:

  1. Pisane
  2. Materialne
  3. Tradycję ustną

Trzeba pamiętać, że dane źródło można zaliczyć do różnych typów, np. XVI-wieczną księgę będziemy traktować jako źródło pisane i badać jej treść, a jednocześnie będziemy dowiadywać się m.in. jak wtedy wykonywano księgi - traktujemy ją wtedy jak źródło materialne. Jednocześnie ta sama księga może zawierać czyjąś zapisaną relację lub opowieść - informuje nas o istniejącym wówczas przekazie ustnym.

Źródła pisane informują o opisywanych wydarzeniach i umożliwiają poznanie życia społecznego, gospodarczego czy politycznego. Zaliczamy do nich m.in. biografie, kroniki, roczniki, pamiętniki wszelkie akta, dokumenty itp. Źródłem pisanym będą również dzieła literackie.

Źródłami materialnymi są konkretne wytwory pracy człowieka, np. monety, narzędzia, zamki i inne.

Często nie doceniamy tradycji ustnej.