Znajdź ładunki (html5)

Znajdź ładunki (html5)
  PEŁNY EKRAN  

W tej symulacji, dwóm ciałom (na zielono) są losowo przydzielane znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tych ładunków na podstawie wykresów, a następnie ustawienie suwaków na odpowiednich wartościach i sprawdzenie odpowiedzi.

 

Można kliknąć i przeciągnąć każde z ciał. Położenie ciała z lewej jest ograniczone do obszaru, na lewo od początku układu współrzędnych, a ciała z prawej, na prawo. Aby umożliwić ustalenie ładunków, pokazano wykresy natężenia pola elektrycznego na osi x w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x w zależności od położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego jest przedstawione jako dodatnie, jeżeli wypadkowe pole w tym położeniu jest skierowane w prawo, a jako ujemne, gdy pole jest skierowane w lewo.


Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.


Tłumaczenie Edukator.pl