+ Pokaż spis treści

Zmienna różnica faz

Zmienna różnica fazFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Interferencja konstruktywna i destruktywna. Gdy dodajemy dwa proste ruchy harmoniczne o tej samej częstotliwości i różnych fazach, amplituda wynikowa zależy od ich względnej fazy, od kąta między dwoma wskazami. W tej animacji, zmieniamy względną fazę, aby pokazać efekt.

Wykres wskazowy pokazuje, że maksymalna amplituda występuje gdy oba drgania są w fazie: interferencja konstruktywna. Minimalna wartość pojawia się, gdy są one przesunięte w fazie o 180° czyli fazy są przeciwne: interferencja destruktywna.