+ Pokaż spis treści

Ziemia i Słońce (html5)

Ziemia i Słońce (html5)
  PEŁNY EKRAN  

 

Co sprawia, że Ziemia porusza się po torze w przybliżeniu kołowym wokół Słońca? Jest to związane z prędkością Ziemi równą około 30 km/s i siłą grawitacji z jaką Słońce działa na Ziemię.

Z
a pomocą przycisków, można symulować różne prędkość Ziemi, aby zobaczyć jaki to miałoby wpływ na jej orbitę. Czerwona strzałka pokazuje przyspieszenie, a zielona strzałka prędkość Ziemi.


Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.


Tłumaczenie Edukator.pl