Baza wiedzy

Żeglarz - Akt III

Jerzy Szaniawski - Żeglarz


Akt trzeci


Pod Witrażami. -Jest to staroświecka, zapewne "pelna tradycji", niewielka winiamia-restauracja. W oknach witraże. Z boku drzwi wejściowe, z których zobaczyć można jeden z placów miejskich. Drzwi drugie dla gości, którzy chcą wejść od tyłu, gdy pora spóźniona lub gdy chcą zachować incognito. Drzwi te prowadzą również do mieszkania prywatnego restauratorki. Bufet - kilką dębowych stolików i krzeseł dla goSci. Na początku aktu obecni Pod Witrażami: "Doktorowa" - włascielka restauracji, - osoba dystyngowana i godna, ubrana czarno, odświętnie, i dwie młode dziewczyny-służące. - Dziewczęta patrzą co się dzieje na placu. Doktorowa zajęta przy bufecie.

FELCIA
Schodzą się. Dużo już ludzi. A wpuszczają tylko za biletami.


IZA
Każdy chce zająć najlepsze miejsce. I nikt do nas nie przyjdzie.
Dodaj do swoich materiałów