Zderzenia sprężyste i niesprężyste (html5)

Zderzenia sprężyste i niesprężyste (html5)

  PEŁNY EKRAN  

Aplikacja HTML5 przedstawia zderzenia dwóch wózków: Przy zderzeniu sprężystym suma energii kinetycznych ciał jest stała. Po zderzeniu doskonale niesprężystym, oba ciała mają tą samą prędkość, natomiast suma ich energii kinetycznych jest mniejsza w porównaniu z wartością początkową, ponieważ część zmieniła się w energię wewnętrzną (cieplną).


Całkowity pęd jest zachowany, niezależnie od tego czy zderzenie jest sprężyste czy nie. Proces zderzenia nie ma wpływu na ruch wspólnego środka ciężkości (oznaczony żółtą kropką).


Możesz wybrać symulację zderzenia sprężystego lub nie, stosując odpowiednią opcję w prawym górnym rogu. Przycisk "Resetuj" prowadzi wagony do ich pierwotnego położenia; animacja rozpoczyna się po kliknięciu myszą na przycisk "Start". Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięciokrotnie wolniejszy.


Możesz wpisać wartości mas i prędkości początkowe do pól tekstowych. Dodatnia (ujemna) współrzędna prędkości oznacza ruch w prawo (w lewo). Dane przekraczające dopuszczalne wartości są automatycznie zmieniane.


W zależności od wybranej opcji (na dole po prawej), aplet będzie ilustrować prędkość, pęd oraz energię kinetyczną wózków.

 
         
 

Źródło:

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/


© Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.