+ Pokaż spis treści

Zbigniew Morsztyn

Zbigniew Morsztyn, Żywot - sen i cień


(przekład wiersza Pico della Mirandoli)

Nie może dniową światłością
Żywot ten być nazwany -
Noc jest ten żywot ciemnością
Paciepną przyodziany,
Prętszy nad koła słoneczne,
Nad mrok nocny ciemniejszy.
Gdzież królowie, gdzie waleczne
Książęta, gdzie przedniejszy
Wojsk wodzowie, których lata
Dawniejsze pamiętały?
Śpią sen twardy, skoro z świata
Te larwy poznikały,
Tak że więcej nad znikomy
Cień po nich nie zostało.
I tyć śpisz nieobudzony,
Choć ci się, żeś żyw, zdało.
Żywot ten kształtem żywota
Ledwie może być zwany,
Żywot ten śmierci istota,
Żywot ze snem zrownany.

Muza domowa