+ Pokaż spis treści

Zasoby naturalne Ziemi, surowce mineralne podział i znaczenie

Baza surowcowa


Surowce energetyczne

Ropa naftowa:


 • rozmieszczenie: Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Irak, Rosja (głównie Nizina Zachodniosyberyjska), Stany Zjednoczone (głównie nad Zatoką Meksykańską i spod jej dna, rejon Kalifornii), Meksyk, Alaska (Nizina Arktyczna, Chiny, Wenezuela, Nigeria, Afryka Północna oraz pod dnem Morza Północnego
 • wykorzystanie: transport, przemysł chemiczny (w rafineriach uzyskuje się: benzynę, oleje napędowe i opałowe
 • główni eksporterzy: Arabia Saudyjska i inne kraje znad Zatoki Perskiej, Nigeria, Wenezuela, Meksyk
 • udział w wydobyciu światowym: Arabia Saudyjska, Stany Zjednoczone, Rosja, Iran

Gaz ziemny:


 • rozmieszczenie: zbliżone do złóż roponośnych
 • wykorzystanie: w gospodarstwach domowych, w przemyśle hutniczym, chemicznym i w elektrowniach
 • główni eksporterzy: Rosja, Kanada, Holandia, Algieria, Norwegia
 • główni importerzy: Ukraina, Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Włochy, Francja
 • udział w wydobyciu światowym: Rosja, Stany Zjednoczone, Kanada

Węgiel kamienny:


 • rozmieszczenie: Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Indie, Polska, Niemcy
 • wykorzystanie: w energetyce, w przemyśle chemicznym
 • główni eksporterzy: Stany Zjednoczone, Kanada, Polska, Rosja, Chiny
 • główni importerzy: Japonia, Korea Południowa, Rosja, Wielka Brytania, Holandia, Włochy
 • udział w wydobyciu światowym: Chiny, Stany Zjednoczone, Indie

Węgiel brunatny:


 • rozmieszczenie: Niemcy (Zagłębie Ruhry), Rosja (Zagłębie Kuźnieckie, Kańsko-Aczyńskie), Stany Zjednoczone (Zagłębie Willeston), Polska (Zagłębie Turoszowskie, Konińskie, Bełchatowskie) oraz niewiele w krajach Europy Południowej
 • wykorzystanie: surowiec energetyczny, w przemyśle chemicznym
 • udział w wydobyciu światowym: Niemcy, Rosja, Stany ZjednoczoneSurowce metaliczne

Rudy żelaza:

 • rozmieszczenie: Chiny, Indie, Rosja (środkowy i południowy Ural, rejon Kurska), Ukraina (Krzywy Róg), Australia (północno-zachodnia część kraju), Brazylia, Stany Zjednoczone
 • główni eksporterzy: Brazylia, Australia
 • udział w wydobyciu światowym: Chiny, Brazylia, Australia

Rudy miedzi:


 • rozmieszczenie: północna część Chile i południowa część Peru, Stany Zjednoczone, Kanada, Rosja, obszar graniczny Kongo-Zair Zambia, Australia
 • produkcja miedzi rafinowanej: Stany Zjednoczone, Chile
 • główni eksporterzy: Chile
 • udział w wydobyciu światowym: Chile, Stany Zjednoczone, Kanada

Rudy aluminium (boksyty):

W przyrodzie nie występuje w stanie czystym - otrzymuje się je z boksytów.

 • rozmieszczenie boksytów: Australia, basen Morza Karaibskiego, Afryka Zachodnia, Brazylia, Stany Zjednoczone Ameryki
 • produkcja aluminium: Stany Zjednoczone, Kanada, Australia
 • główni eksporterzy: Kanada
 • główni importerzy: Japonia
 • udział w wydobyciu światowym boksytów: Australia, Jamajka, Brazylia

Rudy cynku:


 • rozmieszczenie: Stany Zjednoczone, Kanada, Rosja, Meksyk, Australia, Chiny, Peru,    Indie, Polska
 • wykorzystanie: do powlekania blach stalowych, do produkcji klisz drukarskich, elektrod, zaś stopy wykorzystywane są w przemyśle optoelektronicznym
 • udział w wydobyciu światowym: Kanada, Australia, Chiny

Rudy ołowiu:


 • rozmieszczenie: Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja , Niemcy, Japonia
 • wykorzystanie: do wyrobu aparatury chemicznej, powłok kabli, amunicji, osłon chroniących przed promieniowaniem jonizującym, płyt akumulatorowych
 • udział w wydobyciu światowym: Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny

Rudy manganu:


 • rozmieszczenie: Ukraina, Chiny, Indie, Meksyk, Brazylia, Australia, Gabon, Ghana, Południowa Afryka
 • wykorzystanie: do nadawania stali porządanych cech
 • udział w wydobyciu światowym: Chiny, RPA, Brazylia

Rudy niklu:


 • rozmieszczenie: Rosja, Kanada, Indonezja, Australia, Chiny, Nowa Kaledonia
 • wykorzystanie: na powłoki ochronne oraz jako składnik stali specjalnych, stopy niklu służą do wyrobu narzędzi chirurgicznych i aparatury chemicznej
 • udział w wydobyciu światowym: Rosja, Kanada, Nowa Kaledonia

Rudy cyny:


 • rozmieszczenie: Australia, Portugalia, Malezja, Boliwia, Brazylia, Peru Indonezja,    Chiny,
 • wykorzystanie: do powlekania blach stalowych, jako składnik stopów
 • udział w wydobyciu światowym: Chiny, Indonezja, Peru