+ Pokaż spis treści

Żarówki – układy kombinacyjne

Żarówki – układy kombinacyjneFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Wiek 9-12

Zobacz jak jasność żarówek zmienia się w zależności od tego, jak są one podłączone.
Aplet pokazuje związek między natężeniem i napięciem w wielu różnych sytuacjach. Klikając na żarówki możemy również zobaczyć wydzielaną na nich moc, która decyduje o ich jasności.
1. Dlaczego prąd nie przepływa gdy przełącznik jest otwarty?
2. Co się dzieje z prądem przepływającym przez żarówkę, gdy napięcie wzrasta? Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnij, w kategoriach energii i ruchu ładunku.
3. Co się dzieje z jasnością świecenia żarówki gdy przepływa przez nią większy prąd?Dlaczego tak się dzieje? Wyjaśnić w kategoriach ruchu ładunku przez żarnik.
4. Zbadać i wyjaśnić wszelkie różnice w jasności żarówkek i wielkości przepływającego prądu w sytuacji gdy dwie żarówki są połączone szeregowo, w porównaniu z sytuacją gdy właczona jest jedna.
5. Co się dzieje z drugą żarówką, gdy pierwszą, połączoną szeregowo, odłączymy?
6. Zbadać i wyjaśnić wszelkie różnice w jasności żarówkek i wielkości przepływającego prądu w sytuacji gdy dwie żarówki są połączone równolegle, w porównaniu z sytuacją gdy właczona jest jedna.
7. Co się dzieje z drugiej żarówce, jeśli pierwszą, połączoną równolegle odłączymy?
8. Jak myślisz, w jaki sposób są połączone światła w domu? Podaj dwa powody, dlaczego uważasz, że tak musi być?
9. Ile wynosi opór jednej żarówki?
10. Jaki jest opór dwóch żarówek połączonych szeregowo?
11. Jaki jest opór dwóch żarówek połączonych równolegle?
12. Który z układów kombinowanych (1 lub 2) ma niższy całkowity opór? Jak możesz to uzasadnić?
13. Dlaczego w ostatnim obwodzie, pierwsza żarówka świeci silniej gdy pozostałe dwie są włączone?
14. Dlaczego w ostatnim obwodzie, wskazanie amperomierza zwiększy się, gdy wszystkie 3 żarówki są podłączone są w porównaniu do sytuacji gdy włączone są tylko dwie? Wyjaśnij, uwzględniając przepływ ładunków.
W ostatnim obwodzie, rozważ napięcie na każdej z trzech żarówek, gdy są włączone i wyjaśnij w odniesieniu do przepływającego ładunku.