+ Pokaż spis treści

Załamanie światła na płytce równoległościennej (html5)

Załamanie światła na płytce równoległościennej (html5)
  PEŁNY EKRAN  

Światło jest emitowane przez czerwoną kropkę, znajdującą się w powietrzu (źródło światła można przeciągnąć w lewo lub w prawo). Promień pada na jedną ze ścian prostopadłościennej płytki (można regulować współczynnik załamania materiału płytki). Część światła odbija się, pozostając w powietrzu, a część jest przekazywana do płytki. Czerwona linia odniesienia jest przedłużeniem promienia padającego na płytkę.


Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.

Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/