+ Pokaż spis treści

x, v, a w ruchu harmonicznym

x, v, a w ruchu harmonicznymFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

W animacji, fioletowa krzywa przedstawia przemieszczenie y jako funkcję czasu t, tj. y (t). Czerwona styczna pokazuje jej nachylenie: dy/dt = vy - prędkość, która jest pokazana na wykresie następnym, czerwonym. Na wykresie tym, nachylenie pokazuje niebieska styczna dvy /dt, która jest równa pionowemu przyspieszeniu ay , które jest pokazane na trzecim niebieskim wykresie.