+ Pokaż spis treści

Wzory skróconego mnożenia

W pewnych wyrażeniach (np. kwadrat sumy, czy różnicy dwóch dowolnych wyrażeń, iloczyn sumy dwóch wyrażeń przez ich różnicę, sześcian sumy, czy różnicy dwóch wyrażeń itp.) można pominąć mnożenie i redukcję wyrazów podobnych, stosując odpowiedni wzór, zwany wzorem skróconego mnożenia.

  1. Kwadrat sumy dwóch dowolnych wyrażeń a i b:

  2. Kwadrat różnicy dwóch dowolnych wyrażeń a i b:

  3. Różnica kwadratów dwóch dowolnych wyrażeń a i b:

  4. Kwadrat sumy trzech dowolnych wyrażeń a, b i c:

  5. Sześcian sumy dwóch dowolnych wyrażeń a i b:

  6. Sześcian różnicy dwóch dowolnych wyrażeń a i b:

  7. Suma sześcianów dwóch dowolnych wyrażeń a i b:

  8. Różnica sześcianów dwóch dowolnych wyrażeń a i b:    Np.: