+ Pokaż spis treści

Względność u Galileusza

Względność u GalileuszaFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

Widzimy sytuację zainspirowaną przez przykład podany przez Galileusza. Obserwator w pociągu poruszającym się ruchem jednostajnym z prędkością v upuszcza piłkę lub rzuca ją poziomo z prędkością – v. Możemy to porównać z obserwatorem na stacji, który też albo upuszcza piłkę, lub rzuca ją (do przodu), z prędkością v.
Z punktu widzenia obserwatora spoczywającego względem stacji piłka upuszczona przez człowieka na stacji po prawej spada pionowo. Piłka rzucona poziomo przez człowieka po lewej porusza się po paraboli.
Pociąg porusza się z prędkością v, więc, gdy człowiek w pociągu po lewej upuści piłkę, porusza się ona po paraboli: po tym samym torze (względem obserwatora spoczywającego) co piłka wyrzucona przez człowieka na stacji po lewej. Jednak człowiek w pociągu widzi piłkę lądującą pod nogami: w jego układzie odniesienia, upuszczona piłka spada pionowo. Dla symetrii, człowiek w pociągu po prawej rzuca piłkę z prędkością – v względem pociągu. Widzimy jej prędkość poziomą jako v + (-v) = 0: w naszym układzie odniesienia piłka spada pionowo, ale dla niego porusza się po paraboli.