Wywiady z naukowcami

Prezentujemy wywiady przeprowadzone z naukowcami podczas drugiej edycji konferencji Nauka. Polskie perspektywy, która odbyła się w Cambridge w dniach 15-16 listopada 2013 r.