WYNIKI GIMNAZJALISTÓW RÓWNIEŻ POWYŻEJ ŚREDNIEJ

Wyniki naszych egzaminów gimnazjalnych również powyżej średniej!


Podobnie jak maturzyści oraz ósmoklasiści nasi gimnazjaliści na swoich egzaminach również osiągnęli rezultaty zdecydowanie powyżej ogólnopolskiej średniej. Gratulacje!

HISTORIA I WOS:
Średnia naszego gimnazjum: 69%
Średnia ogólnopolska: 59%

JĘZYK POLSKI:
Średnia naszego gimnazjum: 71%
Średnia ogólnopolska: 63%

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE:
Średnia naszego gimnazjum: 66%
Średnia ogólnopolska: 49%

MATEMATYKA:
Średnia naszego gimnazjum: 65%
Średnia ogólnopolska: 43%

JĘZYK ANGIELSKI PODSTAWOWY:
Średnia naszego gimnazjum: 93%
Średnia ogólnopolska: 68%

JĘZYK ANGIELSKI ROZSZERZONY:
Średnia naszego gimnazjum: 88%
Średnia ogólnopolska: 53%