+ Pokaż spis treści

Wykres skrzynkowy z wąsami

Wykres skrzynkowy z wąsamiFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

Wykres skrzynkowy (ang. box-whisker), czasem nazywany skrzynkowym z wąsami, pozwala badać zależności pomiędzy zmiennymi. Na osi poziomej zaznaczamy wartości zmiennej porządkowej, a na pionowej zmiennej ilościowej. Dla każdej wartości zmiennej z osi poziomej program SPSS rysuje skrzynkę z wąsami przedstawiającą najważniejsze statystyki zmiennej z osi pionowej. Wąsy rozciągają się od wartości minimalnej tej zmiennej do wartości maksymalnej, natomiast dolny i górny kraniec pudełka oznaczają odpowiednio pierwszy i trzeci kwartyl. Wewnątrz pudełka znajduje się pozioma kreska lub kwadracik na wysokości mediany. Czasem zaznaczone są również wartości odstające.

Źródło:http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License ( Attribution-ShareAlike ) (CC BY-NC-SA 3.0)