+ Pokaż spis treści

Wybrzeże Słowińskie


Wybrzeże Morza BałtyckiegoPołożenie

Leży w pasie pobrzeży południowobałtyckich. Stanowi północną część Pobrzeża Koszalińskiego, od ujścia Parsęty po Kępę Swarzewską.


Ukształtowanie powierzchni

Urozmaicone ukształtowanie powierzchni powstało głównie pod wpływem zlodowacenia bałtyckiego i działalności morza. Elementy rzeźby glacjalnej są słabo zarysowane, reprezentują je moreny czołowe. Moreny te miejscami (Kołobrzeg, j. Gardno) dochodzą do brzegu morza, gdzie ulegają niszczącym wpływom abrazyjnej działalności fal morskich, tworzą urwiska nadbrzeżne (falezy). Typowym elementem krajobrazu nadmorskiego są rozległe piaszczyste plaże, wydmy, których wysokość dochodzi do 54 m. oraz płytkie jeziora przybrzeżne (Jamno, Gardno, Łebsko) - będące dawnymi zatokami morskimi odciętymi od Bałtyku przez mierzeje.

Wody

Wybrzeże Słowińskie przecinają w poprzek liczne, krótkie, zasobne w wodę rzeki, spływające do Bałtyku lub jezior przybrzeżnych ze wzgórz morenowych Pojezierza Drawskiego i Pojezierza Kaszubskiego (Parsęta, Wieprz, Słupia, Łupawa, Łeba). Największymi jeziorami są Łebsko (ok. 72 km2) i Gardno (ok. 25 km2).

Klimat

Klimat zbliżony charakterem do morskiego, co jest warunkowane bezpośrednim wpływem Morza Bałtyckiego. Charakterystyczne są najdłuższe w kraju okresy bez przymrozków, łagodne, ciepłe zimy oraz chłodniejsze niż w innych częściach Polski lata. Charakterystyczne są też wiatry. W wyniku dobowych kontrastów termicznych między morzem a lądem wieją bryzy lądowe (nocne) i bryzy morskie (dzienne). Wpływ morza odzwierciedla się też we wzmożonych opadach 800 - 900 mm.

Szata roślinna

Zdecydowana przewaga borów sosnowych i sosnowo-bukowych, zaś na terenach zabagnionych i wokół jezior przybrzeżnych występują olsy. Dla wydm nadmorskich charakterystyczne są rośliny słonolubne. Charakterystyczną rośliną jest mikołajek nadmorski.

Gleby

Typowe gleby brunatne i płowe oraz na terenach podmokłych gleby bagienne.

Walory turystyczne

Jeden z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce. Na całej długości wybrzeża znajdują się miejscowości wypoczynkowe mające kąpieliska i plaże: m.in. Ustka, Łeba, Darłowo, Mielno. Osobliwością przyrodniczą jest Słowiński Park Narodowy z największymi w środkowej Europie ruchomymi wydmami, z miejscami odsłoniętych gleb kopalnych, martwymi drzewami, płytkimi jeziorami przybrzeżnymi oraz terenami odpoczynku ptaków przelotnych. Ponadto region ten oferuje czyste powietrze zawierające jod, chlorki sodu oraz kąpieliska solankowe i mineralne wody chlorkowe (Kołobrzeg). Dobrze rozwinięte są również szlaki kajakowe na rzekach (Parsęta i Wieprza).