Współczesność

Współczesność - kalendariumŚWIAT POLSKA
1939 - "Matka Courage" i "Życie Galileusza"
      Bertolda Brechta
      "Grona gniewu" - John Steinbeck
      "Mur" - Jean Poul Sartre

1940 - zwycięstwo Niemiec nad Francją
      "Komu bije dzwon" - Ernest Hemingway
      "Kariera Artura Ui" - Bertold Brecht


1941 - atak Niemiec na Związek Radziecki
      śmierć Henri Bergsona i Jamesa Joyce'a
1942 - zaczyna się ukazywać "Sztuka i Naród"
      "Obcy" Alberta Camusa
      śmierć Roberta Musila
1943 - konferencja w Teheranie
      "Byt i nicość" - Jean Poul Sartre
      wydanie pośmiertne "Człowieka bez
      właściwości" Roberta Musila

1944 - śmierć Antoine'a Saint Exupery'ego1945 - konferencje w Jałcie i Poczdamie
      kapitulacja Niemiec
      śmierć Paula Valery'ego
1946 - zakończenie procesu w Norymberdze
      śmierć Herberta George'a Wellsa

1947 - początek tzw. planu Marshalla
      "Doktor Faustus" Tomasza Manna
      "Dżuma" Alberta Camusa


1948 - proklamacja powstania państwa Izrael
      "Młode lwy" Irvina Shawa
      "Sedno sprawy" Grahama Greene'a

      Nagroda Nobla dla
      Thomasa Stearnsa Eliota
1949 - powstanie Chińskiej Republiki Ludowej
      powstanie teatru "Berliner Ensemble"
      pod kierownictwem Brechta
      "Alef" - Jorge Luis Borges
      "Rok 1984" - Georg Orwell

      Nagroda Nobla dla Williama Faulknera
1950 - początek wojny w Korei
      "Łysa śpiewaczka" Eugene Ionesco
      śmierć Henryka Manna
1951 - "Buszujący w zbożu" - Jerome Salinger
      śmierć George'a Bernarda Shawa
      i Andre'a Gide'a
1952 - "Stary człowiek i morze"
      Ernesta Hemingwaya
      "Na wschód od Edenu" - John Steinbeck
      "Czekając na Godota" - Samuel Beckett

1953 - śmierć Stalina
      Nikita Chruszczow I sekretarzem
      "Czarownice z Salem" - Arhtur Miller


1954 - Nagroda Nobla
      dla Ernesta Hemingwaya
1955 - powstanie Układu Warszawskiego1956 - XX zjazd KPZR,
      słynny referat Chruszczowa
      stłumienie powstania na
      Węgrzech przez ZSRR
      "Upadek" Alberta Camusa
      "Odwilż" Ilii Erenburga
      "Wizyta starszej pani"
      Friedricha Dürrenmatta
      "Miłość i gniew" Johna Osborne'a

      śmierć Bertolda Brechta


1957 - "Końcówka" Samuela Becketta
      "Homo faber" Maxa Frischa
      "Los człowieka" Michaiła Szołochowa

      Nagroda Nobla dla Alberta Camusa1958 - Jan XXIII papieżem
      "Lampart" Tomasiego di Lampedusy
      "Śniadanie u Tiffany'ego"
      Trumana Capote'a

      Nagroda Nobla dla Borysa
      Pasternaka (nie przyjęta)
1960 - John Kennedy prezydentem USA
      Śmierć Alberta Camusa i Borysa Pasternaka

1961 - lot Jurija Gagarina
      wzniesienie muru berlińskiego
      śmierć Ernesta Heminwaya
1962 - początek Soboru Watykańskiego II
      "Kto się boi Virginii Woolf?"
      Edwarda Albee'ego
      "Jeden dzień Iwana Denisowicza"
      Aleksandra Sołżenicyna

      Nagroda Nobla dla Johna Steinbecka
      śmierć Williama Faulknera
1963 - śmierć Jana XXIII, Paweł VI papieżem
      zamordowanie Johna Kennedy'ego
      "Zwierzenia clowna" Heinricha Bölla
      "Gra w klasy" Julio Cortazara

      śmierć Aldousa Huxleya
1964 - Leonid Breżniew I sekretarzem KPZR
      "Z zimną krwią" Trumana Capote'a
      Nagroda Nobla dla Sartre'a (nie przyjęta)
      śmierć Thomasa Eliota
1965 - zakończenie Soboru Watykańskiego II
      Nagroda Nobla dla Michaiła Szołochowa

1966 - śmierć Anny Achmatowej
      i Andre Bretona
1967 - wojna arabsko-izraelska
      "Sto lat samotności"
      Gabriela Garcii Marqueza
      pośmiertne wydanie "Mistrza
      i Małgorzaty" Michała Bułhakowa

      śmierć Ilii Erenburga
1968 - agresja wojsk Układu Warszawskiego
      na Czechosłowację

1969 - samospalenie Jana Palacha,
      ustapienie Aleksandra Dubczeka
      lądowanie Amerykanów na Księżycu
      Nagroda Nobla dla Samuela Becketta1973 - Amerykanie wycofują się z Wietnamu
      opublikowanie "Archipelagu Gułag"
      Aleksandra Sołżenicyna1977 - ogłoszenie dokumentu "Karta 77"
      w Czechosłowacji1978 - Jan Paweł II papieżem
   londyńskie wydanie "Opowiadań kołymskich"
      Warłama Szałamowa

      Nagroda Nobla dla Isaaca Bashevisa Singera
1979 - agresja Związku Radzieckiego
      na Afganistan
1980 - zwycięstwo Ronalda Reagana
      w wyborach prezydenckich w USA
      śmierć Jeana Paula Sartre'a1981 - nieudany zamach na życie Jana Pawła II1982 - śmierć Leonida Breżniewa
      Jurij Andropow I sekretarzem KPZR
      Nagroda Nobla dla Gabriela Garcii Marqueza
1983 - Nagroda Nobla dla Williama Goldinga

1984 - śmierć Jurija Andropowa
      Konstantin Czernienko I sekretarzem KPZR
      śmierć Michaiła Szołochowa, Irvina Shawa,
      Julio Cortazara i Trumana Capote'a
1985 - śmierć Konstantina Czernienki
      Michaił Gorbaczow I sekretarzem KPZR,
      początek "pieriestrojki"
      i "głasnosti" w ZSRR
1986 - śmierć Jeana Geneta

1989 - tzw. jesień narodów (przewroty w
      Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii i NRD)

1991 - wojna USA i wojsk
      sprzymierzonych z Irakiem
      nieudany pucz w Związku Radzieckim
      powodujący w konsekwencji rozpad ZSRR
Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl