+ Pokaż spis treści

Wskazówki

Wskazówki tekstowe i podpowiedzi wizualne


Ważną cechą SmartGraphs jest to, że uczniowie mogą otrzymywać wskazówki i monity podczas interakcji z ćwiczeniami SmartGraphs. Sekwencje Wybierz Punkt, Numeryczna i Wielokrotnego Wyboru dają Ci jako autorowi, możliwość dostarczenia uczniom wskazówek tekstowych i podpowiedzi wizualnych.


WSKAZÓWKA: Utwórz i zapisz sekwencję, a później, jeśli chcesz, dodaj wskazówki tekstowe lub podpowiedzi wizualne.


Przykład: Wskazówki tekstowe i podpowiedzi wizualne sekwencji Wybierz Punkt


Zaczynamy od stworzenia sekwencji Wybierz punkt, w sposób opisany w jednym z rozdziałów powyżej. Możesz teraz wrócić do stosownej strony, kliknąć nazwę utworzonej sekwencji, a następnie kliknąć aby dodać "Nową wskazówkę tekstową". (Patrz obrazek obok.)


Po kliknięciu "Nowa wskazówka tekstowa", wpisz tekst, który uczniowie powinni zobaczyć, kiedy zaznaczą niepoprawny punkt. (Patrz obrazek poniżej.)

 


Można dołączyć więcej niż jedną wskazówkę do pytania, tak aby, jeśli uczeń wybiera niepoprawny punkt kilka razy, za każdym razem otrzymał inną wskazówkę.
 

WSKAZÓWKA: Utwórz i zapisz jedną wskazówkę, a dopiero później, jeśli chcesz, dodaj następną wskazówkę tekstową lub podpowiedź wizualną.


Oprócz wskazówek tekstowych, można także dodać trzy typy podpowiedzi wizualnych pomagających uczniom zrozumieć wykres: Wyróżnienie Fragmentu (wyróżnia kolorem fragment wykresu), Wyróżnienie Punktu (otacza punkt na wykresie), Linia Punkt-Oś (wyświetla linię od punktu na wykresie do jednej z osi x lub y). Podpowiedzi wizualne mogą być stosowane z lub bez podpowiedzi tekstowych. Jeśli chcesz aby podpowiedzi wizualnej towarzyszyła wskazówka tekstowa, utwórz najpierw wskazówkę tekstową, następnie kliknij jej nazwę, aby dodać podpowiedź wizualną.


Są trzy sytuacje, w których autor może dołączyć podpowiedź wizualną. “Początkowe podpowiedzi wizualne” mogą pojawiać się w tym samym momencie, co pierwsze postawione w sekwencji pytanie. Można je również dodawać równolegle ze wskazówką tekstową, w przypadku gdy uczeń wybiera nieprawidłową odpowiedź. Komunikat wizualny może być również wyświetlony, jeśli odpowiedź ucznia jest poprawna, w celu wzmocnienia lub zilustrowania tej odpowiedzi.


W poniższych przykładach podpowiedzi tekstowe mają nazwy "Wskazówka jeden, Wskazówka dwa, itd.", pomagające autorowi kontrolować liczbę wskazówek do tego pytania.


Wyróżnienie Fragmentu - Wyróżnia fragment wykresu. (Patrz obrazek poniżej.)
Aby wyróżnić fragment wykresu, wybierz "Nowe Wyróżnienie Fragmentu", a następnie wpisz w formularzu nazwę wskazówki, minimalną i maksymalną wartość x dla obszaru, który chcesz wyróżnić i kolor podświetlenia. (Patrz obrazek poniżej.) Czerwony, zielony, niebieski i wiele innych kolorów może być wybranych przez autora, a pełną listę dostępnych kolorów można znaleźć na stronie https://www.w3schools.com/Colors/colors_names.asp.Wyróżnienie Punktu - wskazuje uczniom konkretny punkt na wykresie. (Patrz obrazek poniżej, na którym prawy górny punkt na wykresie jest otoczony czerwonym okręgiem.)

 


Aby wyróżnić punkt, wybierz "Nowe Wyróżnienie Punktu" i w formularzu, który się pojawi, podaj nazwę wskazówki, odciętą x i rzędną y punktu, który chcesz otoczyć okręgiem i kolor tego okręgu. (Patrz obrazek poniżej.)

 


Linia Punkt-Oś - rysuje linię (poziomą lub pionową) łączącą punkt z osią wybraną przez autora. (Patrz przykład na obrazku poniżej.)

 


Aby utworzyć linię łączącą punkt z wybraną osią, wybierz "Nowa linia Punkt-Oś" oraz w formularzu podaj nazwę wskazówki, współrzędne x i y punktu, w którym linia się zaczyna, kolor linii, oraz wskaż, czy linia ma prowadzić do osi x czy y. (Patrz przykład na obrazku poniżej.)