Własności deltoidu

Własności deltoidu
  PEŁNY EKRAN  

Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący deltoidu.

Scenariusz zajęć z narzędziem Sketchometry (pdf)