+ Pokaż spis treści

Władysław Warneńczyk

Władysław Warneńczyk
(1434-1444)


      W czasie krótkiego panowania najstarszego syna Władysława Jagiełły faktyczne rządy sprawował wszechwładny Zbigniew Oleśnicki. W roku 1440 Władysław opuszcza kraj, udając się na Węgry, gdzie część możnowładztwa powołała go na tron. Młody władca traci tym samym zupełnie wpływ na sytuację w kraju i wplątuje się w walki polityczne na Węgrzech, dodatkowo zagrożonych inwazją turecką. W czasie walk z Turkami ponosi śmierć (Bitwa pod Warną 1444). Pozostawiając Polskę i Litwę w bardzo trudnej sytuacji.