+ Pokaż spis treści

Władysław Jagiełło

Władysław Jagiełło
(1386-1434)


      Wielki Książę Litewski, doprowadził po rokowaniach z panami Królestwa Polskiego do unii Polski z Litwą (unia w Krewie 1385 roku). W początkach 1386 roku przyjmuje chrzest, żeni się z Jadwigą i jest koronowany na króla Polski. Związek Polski z Litwą tworzy mocarstwo. Orientując jednak politykę polską zdecydowanie na wschód. W początkach swego panowania Jagiełło musi utrwalić swe rządy na Litwie (kompromis z synem Kiejstuta Witoldem, chrystianizacja Litwy). Oraz prowadzić aktywną politykę międzynarodową (układy z Czechami i Węgrami 1394-97, układ z byłym kandydatem do ręki Jadwigi Ziemowitem IV, księciem Mazowsza). Od śmierci Jadwigi w 1399 Jagiełło został samodzielnym władcą. Wobec zaostrzającej się sytuacji w stosunkach z zakonem Polska i Litwa rozpoczęły przygotowania do wojny. Wielka wojna z Zakonem przynosi gigantyczne, choć nie w pełni wykorzystane zwycięstwo. Pod Grunwaldem (1410) Unia w Horodle (1413) potwierdziła związek Polski z Litwą. Ostatnie lata rządów Jagiełły przyniosły ingerencję Polski w sprawy Czech (husycka propozycja związku z Polską). W sprawach wewnętrznych na pierwsze miejsce wysunęła się kwestia następstwa tronu. Stosunkowo późno dochowawszy się potomka męskiego Jagiełło chce zapewnić synom sukcesję. Stało się to za cenę rozległych przywilejów (jedlneńsko-krakowski z lat 1430/1433, czerwieński 1422).