+ Pokaż spis treści

Władysław IV

Władysław IV Waza
(1632-1648)


      W wyniku niemal zgodnej elekcji Władysław, syn Zygmunta III został wybrany królem. W zakresie polityki wewnętrznej dążył, choć nieskutecznie do wzmocnienia roli monarchy. W roku 1634 zawarto "pokój wieczysty" z Rosją w Polanowie, a w roku następnym w Sztumskiej Wsi rozejm ze Szwecją. Długo planuje wojny z Turcją, lecz, nie zdoławszy ich zrealizować, podburza nastroje na Ukrainie. Umiera w maju 1648 roku, niedługo po wybuchu powstania Chmielnickiego.