+ Pokaż spis treści

Władysław II Wygnaniec

Władysław II Wygnaniec
(1138-1146)

      Pierworodny syn Bolesława Krzywoustego. Pierwszy senior dynastii - książę zwierzchni, władca dzielnicy senioralnej i dziedzicznej dzielnicy śląskiej. Twardy i zdecydowany dążył do narzucenia faktycznego zwierzchnictwa braciom, Bolesławowi Kędzierzawemu i Mieszkowi Staremu. Na wskutek buntu możnych, zarówno świeckich jak i duchownych, przegrał wojnę z braćmi. Uchodzi do Niemiec. Interwencja cesarza Fryderyka Barbarossy w 1157 roku zmusza Bolesława Kędzierzawego do hołdu, ale nie przywraca władzy Władysławowi. Na Śląsk, ale tylko na prawach dziedzicznych, powrócą dopiero jego synowie - Bolesław Wysoki i Mieszko Plątonogi.