+ Pokaż spis treści

Władysław I Herman

Władysław I Herman
(1079 - 1102)


      Brat i następca Bolesława Śmiałego. Odznaczył się miernymi zdolnościami i kompletnym brakiem energii. Władzę za jego "rządów" sprawował faktycznie wszechwładny Palatyn - Sieciech. Spowodowało to bunt możnowładztwa. Na czele buntu formalnie stanął Zbigniew, starszy syn Władysława Hermana. Pokonany przez Sieciecha, sprzymierzy się z młodszym, przyrodnim bratem - Bolesławem Krzywoustym. Około 1098 roku juniorzy wymogli na ojcu wydzielenie osobnych dzielnic. Stan taki trwał do śmierci Władysława Hermana. W polityce zagranicznej władca ten całkowicie podporządkował się Cesarstwu, zarzucając nawet plany koronacji.