+ Pokaż spis treści

Wielkie religie

Wielkie religieNazwa religii chrześcijaństwo islam buddyzm judaizm
Nazwa wyznawców chrześcijanie muzułmanie buddyści Żydzi
Imię Boga Święta Trójca: Jahwe (Bóg Ojciec),
Jezus Chrystus (Syn Boży) i Duch Święty
Allah (Bóg) Budda Jahwe
Nazwa świątyni kościół meczet m.in.  pagoda Tylko jedno miejsce, gdzie składano ofiary - świątynia jerozolimska; pozostałe to domy modlitwy - synagogi
Podstawowe zasady -  Przykazanie Miłości
-  Dekalog (10 Przykazań)
 
-  Jest tylko jeden Bóg (Allah)
-  Post (ramadan)
-  Jałmużna
-  Modlitwa
-  Pielgrzymka do Mekki
-  nie wolno zabierać życia,
-  nie wolno mówić rzeczy nieprawdziwych,
-  nie wolno brać tego, czego się nie otrzymało
-  Dekalog (10 Przykazań)
Gdzie wyznawana Na całym świecie Głównie w krajach arabskich Głównie Azja Głównie w Izraelu
Święta księga Stary i Nowy Testament (Biblia - Pismo Święte) Koran m.in. Tipitaka (Trójkosz) Biblia
Znak - symbol krzyż półksiężyc kwiat lotosu