Widmo fal elektromagnetycznych (html5)

  PEŁNY EKRAN  

Wizualne przedstawienie widma fal elektromagnetycznych.

 
         
 

Źródło:
http://www.kcvs.ca/site/index.html


Warunki korzystania

Aplety KCVS mogą być linkowane i swobodnie wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów i inne osoby zainteresowane.

Do użytku komercyjnego należy skontaktować się Brian Martin lub Peter Mahaffy