Wahadła sprzężone (html5)

Wahadła sprzężone (html5)

  PEŁNY EKRAN  

 

Symulacja pokazuje dwa wahadła połączone sprężyną, która ma mały współczynnik sprężystości (sprzężenie słabe). Charakterystyczne dla takich układów jest to, że energia drgań stale przenosi się z jednego wahadła na drugie.

 


Przycisk "Resetuj" sprowadza układ do jego początkowego położenia. Drugim przyciskiem można uruchomić, zatrzymać i wznowić symulację. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięć razy wolniejszy. Możliwa jest zmiana położeń początkowych wahadeł przez odpowiednie wpisy w pola tekstowe. Dodatni (ujemny) kąt oznacza wychylenie w prawo (lewo).

 


Drgania harmoniczne układu można uzyskać w następujący sposób:

 


Jeśli wpiszesz w polach tekstowych dwie równe liczby (np. dwa razy 10 °), to oba wahadła zawsze będą miały te same fazy.

 


Wybierając dwie liczby przeciwne (np. 8 ° i -8 °), uzyskamy oscylacje o przeciwnych fazach.


Jeśli w jednym z pól tekstowych dla początkowego położenia wpiszemy 0 °, to cała energia oscylacji będzie naprzemiennie przenoszona z jednego wahadła do drugiego: to wahadło, które pierwotnie było w położeniu środkowym oscyluje z narastającą amplitudą, natomiast amplituda drugiego wahadła zmniejsza się. Po jakimś czasie następuje moment, w którym tylko pierwsze z wymienionych wahadeł oscyluje, a drugie jest zatrzymane w położeniu środkowym. Następnie proces ten ponownie odwraca się i tak dalej.

 
         
 

Źródło:

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/


© Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.