+ Pokaż spis treści

W kręgu poezji i prozy lagrowej

„CHOĆ BRZYDKA POSTAWA I SZARY NASZ STRÓJ...”


„Były tam panie nauczycielki (…), które postanowiły założyć szkołę. Oczywiście nie była to szkoła z ławkami i tablicą. (…) Jak odbywała się nauka? Na apelach. Apel trwał 2-3 godziny. (…) Uczennice stawały blisko, słuchały wykładów i się uczyły. (…) Poza tym były panie obdarzone fenomenalną pamięcią, które znały różne książki i je opowiadały. Była taka pani Cyrankiewicz, która opowiedziała nam całą „Wojnę i pokój”.


(fragment wspomnień Alicji Gawlikowskiej – więźniarki z Ravensbruck)


Bardzo dziękujemy za poruszające recytacje naszym siódmoklasistom – Zofii Modej i Erykowi Halskiemu - którzy 15 marca w siedzibie warszawskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej byli reprezentantami naszej szkoły na ogólnopolskim konkursie recytatorskim: „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück".