+ Pokaż spis treści

V. Open-Sankore Menu

V. OPEN-SANKORE MENU


Przycisk Open-Sankore pozwala dostosować niektóre ustawienia w  oprogramowaniu  i zapewnia dostęp do kilku dodatkowych opcji. To właśnie z tego menu można ukryć aplikację lub ją zamknąć.

Po rozwinięciu:

V.1. Rozmiar strony


Przycisk pozwala na zmianę rozmiaru stron Open-Sankore.


V.2. Wytnij


Pozwala wyciąć obiekt.

V.3. Kopiuj


Pozwala skopiować obiekt.

V.4. Wklej


Pozwala wkleić obiekt.

V.5. Ukryj Open-Sankore


Pokazuje pulpit komputera. Ikona Open-Sankore znajduje się jedynie na pasku narzędzi. Można też uzyskać tę opcję za pomocą skrótu: "Ctrl + H" polecenie w systemie Windows i Linux lub "Cmd + H" MacOS.

V.6. Uśpij


Jeżeli w czasie np. przerwy nie chcemy zamykać programu ani pokazywać pulpitu, możemy użyć tej opcji.

V.7. Preferencje


V.7.1. WyświetlajV.7.1a. Język


Wybór języka jest niezależny od domyślnego języka systemu operacyjnego komputera. Dostępnych jest ponad 30 języków (niektóre opcje tylko w języku francuskim lub angielskim).


V.7.1b. Wskazówki przy uruchomieniu


V.7.1c. Tryb wielu wyświetlaczy


Pokaż wewnętrzną treść strony na podrzędnym ekranie lub projektorze.


Ta opcja określa sposób wyświetlania ekranu projekcyjnego. Jeśli jest włączona, zawartość głównego ekranu zostanie wyświetlona natychmiast po włączeniu przycisku "Web" lub zasłoń Sankore. W przeciwnym razie jest wyświetlana bieżąca strona dokumentu Open-Sankore  z opcją ręcznej aktywacji poprzez  kliknięcie w ikonę "oka" w ramce narzędziowej.


Zamień ekran sterowania z ekranem wyświetlania.

Ta opcja pozwala odwrócić wyświetlanie na ekranie projekcyjnym i ekranie komputera.


V.7.1d. Pasek narzędzi (I.3)


Ustala opcję wyświetlania  paska narzędzi  Open-Sankore: na górze ekranu (zalecane dla tabletów) lub na dole ekranu (zalecane do użytku z tablicą interaktywną). Wyświetlaj tekst pod przyciskiem pozwala włączyć/wyłączyć etykiety przycisków narzędzi.


V.7.1e. Paleta piórka (Przybornik I.2)


Ustala opcję wyświetlania palety: poziomo lub pionowo.


V.7.1f. Wirtualna klawiatura


Ta opcja pozwala na wybór rozmiaru klawiatury wirtualnej. Rozmiar przycisków klawiatury: 29 x 29 lub 41 x 41
.


V.7.1g. Tryb


Ta opcja pozwala wybrać, czy program będzie się uruchamiać w trybie Tablica, czy w trybie Pulpit.


V.7.1h. Ustawienia domyślne


Przywraca ustawienia domyślne.


V.7.1i. Zamknij


Zapisuje zmiany i zamyka okno Preferencje.


V.7.2 PióroV.7.2a. Kolor


Pozwala zmienić domyślny kolor pióra, w zależności od używanej tapety. Zamiast czterech kolorów podstawowych, użytkownik może wybrać inne kolory, również zoptymalizowane, aby zapewnić najlepszy możliwy kontrast z tłem strony.  Aby zmienić, naciśnij pole koloru, który chcesz zmienić. Wyświetli się nowy kolor. Powtórz, aby wyświetlić dostępne kolory.


V.7.2b. Szerokość linii


Pozwala zmienić domyślne szerokości linii pisaka.


V.7.2c. Pióro jest czułe na nacisk


Określa czy rysik reaguje na nacisk. Ta opcja działa tylko w przypadku korzystania z  tabletu i jest domyślnie włączona.


V.7.2d. Ustawienia domyślne


Przywraca ustawienia domyślne.


V.7.2e. Zamknij


Zapisuje zmiany i zamyka okno Preferencje.


V.7.3. MarkerV.7.3a. Kolor


Pozwala zmienić domyślny kolor markera, w zależności od używanej tapety. Zamiast czterech kolorów podstawowych, użytkownik może wybrać inne kolory, również zoptymalizowane, aby zapewnić najlepszy możliwy kontrast z tłem strony.  Aby zmienić, naciśnij pole koloru, który chcesz zmienić. Wyświetli się nowy kolor. Powtórz, aby wyświetlić dostępne kolory.


V.7.3b. Przezroczystość


Pozwala zmienić krycie wyróżnienia.


V.7.3c. Szerokość linii


Pozwala zmienić domyślne szerokości linii wyróżnienia.


V.7.3d. Marker jest czuły na nacisk


Określa, czy marker reaguje na nacisk. Ta opcja działa tylko w przypadku korzystania z  tabletu i jest domyślnie włączona.


V.7.3e. Ustawienia domyślne


Przywraca ustawienia domyślne.


V.7.3f. Zamknij


Zapisuje zmiany i zamyka okno Preferencje.


V.7.4. SiećV.7.4a. Wyświetl stronę w przeglądarce zewnętrznej


Strony internetowe mogą być otwierane w zewnętrznej przeglądarce. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, zewnętrzna przeglądarka internetowa (zdefiniowana w systemie jako domyślna) otworzy się automatycznie po kliknięciu przycisku "Sieć Web" (w trybie Pokaż Pulpit).


V.7.4b. Strona główna


Tu wpisujemy adres strony startowej.


V.7.4c. Użytkownik sewera proxy


Jeśli używasz określonego serwera proxy, tu możesz dokonać identyfikacji.


V.7.4d. Użytkownik; Hasło


Zawiera pola, które po wypełnieniu pozwalają publikować swoje materiały bezpośrednio na Planete Sankoré. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby umożliwić złożenie kursu na Planete Sankore poprzez eksport dokumentu z zakładkami (wymagana wcześniejsza rejestracja na http://planete.sankore.org).


V.7.4e. Ustawienia domyślne


Przywraca ustawienia domyślne.


V.7.5.f. Zamknij


Zapisuje zmiany i zamyka okno Preferencje.


V.7.5. Licencje


Dostęp do  licencji  i informacji prawnej. Licencje zostały sporządzone w języku angielskim, będącym językiem oficjalnego, uwierzytelnionego tłumaczenia.


V.7.6. Informacje o programie


Informacje o programie i dane kontaktowe.


V.7.7. Podziękowania

V.8. Tryb wieloekranowy


Włącz / Wyłącz tryb multi-ekranu.

V.9. Importuj dokumenty Uniboard


Jeżeli chcemy korzystać z materiałów przygotowanych we wcześniejszych wersjach oprogramowania (Uniboard i Sankore 3,1).

V.10. Sprawdź aktualizacje


Sprawdź, czy są dostępne nowe aktualizacje.

V.11. Samouczek


Pozwala na dostęp do "Samouczka" - tylko w wersji francuskiej i angielskiej (fragmenty).

V.12. Edytor Open-Sankore


Edytor Sankore pozwala tworzyć kursy bezpośrednio z oprogramowania Open-Sankore. Jest dostępny z Open-Sankore Sankore i menu edytora. Aby korzystać  wymagane jest wcześniejsze utworzenie konta na Planet Sankore (musimy znać swój login i hasło).

V.13. Podkast


Podcast pozwala nagrywać poszczególne działania.


V.13.1. Start/Stop


Kliknięcie w czerwone kółko rozpoczyna/kończy nagranie. Timer automatycznie pokazuje czas od początku nagrania. Zakończenie nagrania powoduje automatycznie zapisanie go na pulpicie.


V.13.2 Menu sterowania


Kliknięcie w ikonę po prawej otwiera menu sterowania.


V.13.2a Brak nagrań audio


Pozwala wybrać na nagranie bez dźwięku.


V.13.2b Wejście dźwięku


Wejścia audio są unikatowe dla każdego komputera w zależności od zainstalowanych mikrofonów . Jeśli mikrofon nie działa, należy użyć "Domyślne wejście dźwięku”.


V.13.2c Mały/Średni/Pełny


Pozwala wybrać rozmiar wideo.


V.13.2d Publikuj w sieci intranet


Jeżeli ta opcja jest odznaczona po zakończeniu nagrania pojawi się kwestionariusz do wypełnienia.V.13.2e Publikuj w serwisie YouTube


Jeżeli ta opcja jest odznaczona po zakończeniu nagrania pojawi się kwestionariusz do wypełnienia. Należy wypełnić wszystkie pola.

Kategoria
: Pozwala wybrać kategorię dla filmów spośród kilku zaproponowanych.


Nazwa użytkownika
YouTube to nazwa używana do logowania się na konto YouTube.


Hasło
YouTube to hasło używane do logowania się na konto YouTube.

V.14. Zamknij


Zamyka program Open-Sankore.