+ Pokaż spis treści

Użytkowanie ziemi na świecie
Użytkowanie ziemi w Afryce
użytki rolne 0,355
lasy 0,226
pozostałe 0,419Użytkowanie ziemi w Ameryce Południowej
użytki rolne 0,341
lasy 0,465
pozostałe 0,194Użytkowanie ziemi w Ameryce Północnej
użytki rolne 0,285
lasy 0,32
pozostałe 0,395Użytkowanie ziemi w Australii i Oceanii
użytki rolne 0,567
lasy 0,184
pozostałe 0,249Użytkowanie ziemi w Azji
użytki rolne 0,44
lasy 0,194
pozostałe 0,366Użytkowanie ziemi w Europie
użytki rolne 0,455
lasy 0,322
pozostałe 0,223