+ Pokaż spis treści

Ustawienia publikowania

USTAWIENIA PUBLIKOWANIA


Po naciśnięciu przycisku "Utwórz interaktywną animację" (skrót Ctrl + Enter), zostaniesz poproszony o wybór nazwy i lokalizacji pliku z rozszerzeniem SWF.


Ten plik to mała aplikacja, w formacie Flash, który zawiera wszystkie treści (zdjęcia, tekst, audio), które zostały utworzone z dodanymi elementami interaktywnymi.


Stworzenie tego pliku swf zajmuje kilka chwil. Ten krok to kompilacja (przekształcenie zbioru zasobów, takich jak kod komputerowy, obrazy lub dźwięki w aplikację).


Zaletą tego etapu jest to, że po kompilacji w aktywny obraz, możesz być pewien, że będzie on wyglądać i zachowywać się w taki sam sposób, niezależnie od komputera i przeglądarki użytkownika.


Pliki swf nie mogą być modyfikowane przez użytkownika za pomocą oprogramowania Active-Image. Aby zmienić aktywny obraz, potrzebny jest plik źródłowy (plik .xia).

1. Wymiary animacji


Images Actives: Menu WymiaryChociaż może być powiększana w przeglądarce internetowej, animacja flash posiada, tak jak obraz cyfrowy, konkretne wymiary (szerokość - wysokość). Gdy zostaje utworzony plik swf, jego wymiary są określone. Aby je zmodyfikować, musimy ponownie wygenerować nowy plik swf.


Klikając na zakładkę "Utwórz animację", można uzyskać dostęp do elementów sterowania pozwalających ustawić rozmiar aktywnego obrazu. Nie chodzi tylko o szerokość i wysokość obszaru przeznaczonego na sam obraz ale wielkość całej animacji flash, w tym marginesy, pola tekstowe (tytuł, harmonijka), pasek narzędzi, okienko metadanych.

 

Rozwijane menu oferuje zestaw predefiniowanych wymiarów odpowiadających najczęstszym rozdzielczościom ekranu. Jeśli aktywny obraz jest przeznaczony do stosowania w trybie pełnego ekranu, to jeśli znasz rozdzielczość ekranu (na przykład  tablicy interaktywnej czy tabletów używanych przez uczniów), będziesz zainteresowany wyborem konkretnych pozycji z tego menu.


Można także ustawić dowolne wymiary, zmieniając pola  "szerokość" i "wysokość" . Jeśli chcesz wstawić aktywny obraz na stronę internetową, jest to rozwiązanie korzystne.


Najwłaściwszym wyborem jest zaznaczenie okna "Optymalizacja wymiarów". Kiedy zmienisz jeden wymiar (szerokość lub wysokość), drugi wymiar zostanie automatycznie przeliczony tak, że marginesy aktywnego obrazu będą harmonijne gdyż nie zostaną pozostawione puste miejsca.


Przy pierwszym wybraniu tej opcji, szerokość zostanie ponownie obliczona w zależności od wysokości.

2. Publikowanie w sieci Web: wstępne ładowanie animacji


Images Actives: Standardowa publikacja w internecieKiedy użytkownik połączy się ze stroną internetową zawierającą aktywny obraz, nie będzie on natychmiast dostępny: najpierw musi zostać załadowany z serwera. Im więcej zawiera zasobów w postaci dużych plików - obrazy, dźwięki - tym dłużej będzie trwać ładowanie (szczególny przypadek, gdy nie przenosimy zasobów w pliku swf, patrz poniżej: Publikowanie w sieci Web: ładowanie zasobów).


W celu uproszczenia wieszania animacji, podczas tworzenia pliku SWF, Active Image generuje "kopertę" z animacją internetową wstępnego ładowania. Animacja ta jest automatycznie uruchomiona, dopóki SWF nie jest w pełni załadowany, a następnie znika. To pozwala użytkownikowi na zrozumienie, że musi czekać, aż do całkowitego pobrania zasobu.


Dla standardowej publikacji internetowej, zaznacz pole "Włącz wstępne ładowanie animacji" , a "Eksportuj wiele plików" pozostaw niezaznaczone. Wtedy animacja składa się z pliku SWF zawierającego wszystkie obrazy i dźwięki.


Aby załadować, wystarczy skopiować na serwer, w określonym katalogu, następujące cztery pliki, wygenerowane w folderze do którego został wyeksportowany plik SWF:

 • plik SWF
 • swfobject.js
 • loading.gif
 • index.html

3.Publikowanie w sieci Web: ładowanie zasobów


Images Actives: Publikowanie w trybie nie osadzone zasobyW niektórych przypadkach plik aktywnego obrazu może być duży:

 • jeśli wybierzesz tryb audio;
 • jeśli obraz jest w wysokiej rozdzielczości;
 • jeśli detale były wycinane w zewnętrznym narzędziu takim, jak Gimp, PhotoFiltre lub Photoshop.


W tym przypadku, mechanizm standardowego ładowania wstępnego  (patrz wyżej) nie jest odpowiedni. Rzeczywiście,  standardowe ładowanie wstępne animacji może trwać długo i użytkownik będzie się zastanawiać, czy nie ma do czynienia z błędem.


Szczęśliwie, Active Image oferuje drugi mechanizm ładowania wstępnego, komplementarny do pierwszego: aby go włączyć, wystarczy zaznaczyć pole "Eksportuj wiele plików" w panelu "Utwórz animację" .


Plik SWF będzie wtedy dużo mniejszy. Animacja wstępnego ładowania będzie trwać krótko, a kiedy plik SWF zostanie załadowany, pojawi się pasek postępu informujący o postępie ładowania dla każdego obrazu i dźwięku.


Uważaj, jeśli zdecydowaliśmy się na ten tryb publikacji należy skopiować z katalogu eksportu i wkleić na serwer wiele więcej plików:

 • plik SWF
 • swfobject.js
 • loading.gif
 • index.html
 • wszystkie pliki graficzne
 • w trybie audio, folder "sounds"

4. Publikacja lokalna


W niektórych przypadkach, nie chcemy publikować aktywnego obrazu w Internecie, tylko chcemy go rozpowszechniać w postaci pliku (na przykład, umieszczając go w katalogu udostępnionym uczniom lub dając do skopiowania na pendrive).


Aby to zrobić, należy osadzić obrazy i dźwięki, i wyłączyć mechanizm wstępnego ładowania. Mechanizm preload nie nadaje się do użytku w aktywnym obrazie z dysku twardego, dysku USB czy sieci lokalnej: z powodu mechanizmu zabezpieczeń, po prostu nie może być przeglądany.

 

 


 

 
Aby udostępnić innym swój aktywny obraz wystarczy przekazać sam plik SWF, bez żadnego innego.

5. Publikacja HTML5


Po wybraniu trybu cyfrowego tabletu (w panelu "Modele" zaznacz opcję tablet), opcja "Pojedynczy plik" jest zaznaczona domyślnie, aby utworzyć plik zawierający wszystkie elementy na eksport. Ten plik jest stroną html, która może być odczytywana bezpośrednio przez przeglądarkę i umieszczona online.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możesz także wybrać eksport w kilku plikach, wybierając opcję "Strona Web".

6. Tworzenie widgetu dla oprogramowania iBooks-Author


Aby wyeksportować obraz aktywny jako widget dla programu iBooks-Author , upewnij się, że w panelu "Modele" jest zaznaczona opcja tablet. Następnie zaznacz opcję "Widget iBooks Author". Po utworzeniu, można wstawić widget do programu iBooks-Author i oglądać obraz aktywny przez iBooks aplikację na iPada.

7. Tworzenie projekcji


Po opublikowaniu aktywnego obrazu jako pliku swf, użytkownicy nie muszą wiedzieć, jakiego programu użyć żeby go obejrzeć. Jeśli dwukrotnie kliknąć na plik, może się zdarzyć, że zostanie otwarty w aplikacji, która nie nadaje się do jego odtwarzania. Przeglądarka, z kolei, może nie posiadać odtwarzacza Flash.


Z tych powodów, może lepiej przekonwertować plik swf na projekcję. Projekcja to samodzielna aplikacja z rozszerzeniami specyficznymi dla systemu operacyjnego ( “.exe" dla systemu Windows, “.app” dla Mac).


Gdy użytkownik kliknie dwukrotnie na projekcji, plik zawsze otworzy się prawidłowo i będzie można skorzystać z wszystkich funkcji aktywnego obrazu.


Images Actives: Tworzenie projekcji z niezależnego odtwarzacza FlashAby utworzyć projekcję,

 • Pobierz autonomiczny odtwarzacz Flash dla systemu operacyjnego ze strony internetowej Adobe.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub ctrl + click) na plik SWF, "Otwórz za pomocą" i wybierz samodzielny odtwarzacz Flash, który został pobrany.
 • W odtwarzaczu Flash, wybierz "Plik" i "Twórz projekcję".


Jednakże, ten sposób posiada też wady:

 • Twój aktywny obraz jest znacznie cięższy, ponieważ osadza dysk flash.
 • Nie możesz utworzyć projekcji dla innego systemu operacyjnego  (projekcja stworzona w Windows działa tylko w systemie Windows).
 • Plik może napotkać pewne przeszkody zabezpieczeń chroniących komputery przed rozpowszechnianiem plików wykonywalnych, potencjalnie szkodliwych.