+ Pokaż spis treści

Tworzenie quizu

FLUBAROO - tworzenie quizu


Tworzenie pytań do quizu (zobacz formularze Google)
 

  • Pamiętaj o rubrykach, które będą identyfikować ucznia (np. imię, nazwisko, numer legitymacji).
  • Aby wysłać e-mail każdemu uczniowi swojej klasy, należy także umieścić pole do wpisania adresu.
  • Po zapisaniu, formularz będzie miał nowy, pusty arkusz z nim związany.
  • Zmień nazwę arkusza odpowiedzi ucznia. Jeśli nie jest właściwie nazwany, Flubaroo nie będzie w stanie zidentyfikować go i poprosi aby zmienić jego nazwę.


Tworzenie klucza odpowiedzi
 

  • Wypełnij test zaznaczając poprawne odpowiedzi i zatwierdź.
  • Ten wpis będzie kluczem odpowiedzi do quizu.


Wysyłanie formularza do respondentów
 

  • Otwórz arkusz kalkulacyjny i przejdź do formularza (Form, Edit Form). Wyślij formularz do klasy za pomocą przycisku na górze: Email this form. Możesz też po prostu wysłać mailem link do formularza lub umieścić go na swojej stronie.
  • Wszystkie odpowiedzi uczniów zostaną automatycznie przeniesione do arkusza kalkulacyjnego.


[na podstawie materiałów Flubaroo]