+ Pokaż spis treści

Tworzenie ćwiczeń

Tworzenie ćwiczeń SmartGraphs


Przy użyciu systemu do tworzenia treści, można utworzyć nowe lub edytować istniejące ćwiczenia SmartGraphs. Ten poradnik zawiera instrukcje dotyczące tworzenia. Ponadto, 25 minutowy film na YouTube pokazuje, krok po kroku, jak stworzyć przykładowy materiał Physical Science activity about phase change and temperature when water boils (należy jednak pamiętać, że formularze systemu tworzenia treści zostały, od tego czasu, nieznacznie zmienione ). Na końcu niniejszej instrukcji dołączony jest również zestaw poleceń Nauka tworzenia, zaprojektowany tak, aby pomóc nowym autorom.

Tworzenie nowych ćwiczeń


Zarówno na karcie "Activities" (Ćwiczenia) jak i "My Activities" (Moje ćwiczenia), można wybrać i kliknąć na "New Activity" (Nowe ćwiczenie), aby przejść do tworzenia nowego materiału. (Patrz obraz poniżej.) Zostaniesz poproszony o zatytułowanie ćwiczenia, a także podanie autora (zwykle to będzie Twoje nazwisko). (Należy pamiętać, że każde z ćwiczeń SmartGraphs zawiera przycisk Kredyty, gdzie pojawia się nazwisko autora/ów oraz że na każdym ćwiczeniu, które stworzysz, będzie to Twoje nazwisko.)

 

Kopiowanie i edycja istniejącego ćwiczenia SmartGraphs


W zakładce "Ćwiczenia", wybierz ćwiczenie, które chcesz skopiować, a następnie edytować i kliknij "Skopiuj". Ćwiczenie to pojawi się teraz w zakładce "Moje ćwiczenia" (kliknij na tej karcie, aby je znaleźć), pod nazwą "Kopia (Nazwa ćwiczenia)".


 

Jeśli chcesz, możesz zmienić nazwę każdego ze swoich ćwiczeń, klikając na jego nazwę w zakładce Moje ćwiczenia (taką jak Kopia Authoring Demo, jeśli właśnie zrobiłeś kopię Demo Authoring), a następnie kliknij na link aby je edytować i wprowadź nową nazwę w przestrzeni przewidzianej dla nazwy ćwiczenia. Pamiętaj, aby zapisać swoją pracę za pomocą przycisku Zapisz ćwiczenie (pokazany poniżej).


 

Obraz powyżej pokazuje, że można również określić poziom edukacyjny (podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny, wyższy) i obszary tematyczne (np. biologia, fizyka, matematyka). Możesz, w razie potrzeby, oznaczyć ćwiczenie wieloma poziomami lub obszarami tematycznymi.

Ćwiczenia publiczne i prywatne


Status publikacji Prywatna (jak pokazano powyżej) oznacza, że nikt inny nie zobaczy tego ćwiczenia na liście wszystkich ćwiczeń. Pamiętaj, że możesz podzielić się swoim "prywatnym" ćwiczeniem z każdym, np. ze swoich uczniów czy innych nauczycieli, po prostu dostarczając im adres URL (link), aby je uruchomić. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy (lub kliknij control na Macu) link "Uruchom jako student" (patrz obrazek poniżej), możesz skopiować link do ćwiczenia do schowka i wkleić go do wiadomości e-mail lub na stronę internetową. Gdy inni użyją tego adresu URL, będą mogli zobaczyć (uruchomić) Twoje ćwiczenie. Ponownie, nie ma znaczenia, czy jest ono oznaczone jako publiczne lub prywatne; można udostępnić URL tak i tak. Różnica polega jedynie na tym, że ludzie, którzy tylko przeglądają lub przeszukują stronę utworzonych ćwiczeń smartgraphs zobaczą tylko (a) ich własne ćwiczenia i (b) ćwiczenia oznaczone przez innych autorów jako publiczne.

 

Uruchom jako Autor w porównaniu do Uruchom jako Student


Jak pokazano na obrazku powyżej, można uruchomić ćwiczenia wymienione w systemie tworzenia na dwa sposoby: uruchom jako autor lub uruchom jako student (Uwaga: oba linki są obok siebie). W większości przypadków, gdy udostępniasz ćwiczenie uczniom lub kolegom, będziesz chciał skorzystać z linku do "uruchom jako student".


Po kliknięciu "Uruchom jako autor", po uruchomieniu ćwiczenia, dostępny jest przycisk Edytuj, natomiast przycisk ten nie pojawi się, jeżeli używany jest link "Uruchom jako student". Kliknięcie przycisku Edytuj zmienia jego nazwę na Uruchom, a także pozwala szybko przejść na inną stronę - klikamy jej numer pokazany po lewej. Jeśli następnie klikniemy polecenie Uruchom (czyli to, co było przyciskiem Edytuj), ćwiczenie rozpocznie się na wybranej stronie. Funkcja ta umożliwia szybkie przemieszczanie się z jednej strony na inną, tak że autor może szybko sprawdzić lub zmodyfikować to, co stworzył, bez przechodzenia przez wszystkie strony czy wszystkie etapy na stronie. Na przykład, jeśli autor chce coś zmienić na stronie 8 ćwiczenia, przycisk Edit pozwala na bezpośrednie przejście do tej strony. Przykład tego, jak wygląda widok "Uruchom jako autor" jest zawarty w Demo Tworzenia Treści.

Struktura ćwiczeń SmartGraphs


Każda strona SmartGraphs składa się z okienek, z których kilka po prostu dostarcza informacji (zarówno w postaci tekstu, zdjęć, wykresów lub tabel). Inne okienka zawierają polecenia dotyczące odpowiedzi na pytania lub wykonania zadań (np. wybranie lub napisanie odpowiedzi, zaznaczenie punktów na wykresie lub obliczenie wyniku).


 

Okienko po lewej stronie zwykle zawiera informacje o zagadnieniu, które uczniowie mają rozważyć i zapewnia miejsce do odpowiedzi na pytania lub wyjaśnienie toku swojego rozumowania. Są to okienka, w których studenci znajdą kontekstowe informacje o problemie oraz instrukcje, co robić dalej w ćwiczeniu SmartGraphs.


Okienka po prawej stronie zawierają wykresy, obrazy i / lub tabele danych i pozwalają również uczniom dokonywać wyboru punktów na wykresie i / lub rysować przewidywane wykresy.


Przykład strony z dwoma okienkami - informacje kontekstowe i instrukcje są w lewym okienku, a wykres w prawym (patrz obraz poniżej).
Przykład strony z trzema okienkami - informacje kontekstowe są w lewym okienku, wykres znajduje się w prawym górnym,a tabela danych w prawym dolnym (patrz obraz poniżej).
Przykład strony z trzema okienkami z pytaniem - Informacje kontekstowe i pytanie pojawiają się w lewym okienku, wykres pojawia się w prawym górnym, a tabela danych w prawym dolnym. Obszar pytania wyróżniony żółtym tłem (patrz obraz poniżej).
Podczas tworzenia nowych lub edycji istniejących ćwiczeń, w każdym okienku można wybrać to, co uczniowie widzą i z czym mogą oddziaływać. Następujące okienka są obecnie dostępne w oprogramowaniu tworzenia treści SmartGraphs:
 

  • Okienko obrazu
  • Okienko predefiniowanego wykresu
  • Okienko wykresu czujnika
  • Okienko przewidywanego wykresu
  • Okienko tabeli


PORADA: Strony, okienka i inne elementy działalności SmartGraphs mają zazwyczaj nazwę wprowadzoną przez autora. Pamiętaj, aby podać nazwę - każda będzie dobra - byle była, bo być może trzeba będzie kliknąć na niej później aby powrócić do utworzonego składnika.

Tworzenie nowej strony i Umieszczenie tekstu w okienku po lewej


Załóżmy, że stworzyliśmy nowe ćwiczenie lub skopiowaliśmy istniejące (można je edytować niezależnie od tego, czy jesteś autorem oryginalnego, istniejącego ćwiczenia). Teraz chcesz utworzyć nową stronę w tym ćwiczeniu. Wystarczy kliknąć na link Nowe Strony (patrz obrazek poniżej).


 

Formularz otwiera pole, w które wpisujemy tytuł strony (np. "Wprowadzenie do problemu"); upewnij się, że dołączyłeś tytuł. Jest także pole, do którego należy wprowadzić tekst, który ma być wyświetlany w lewym panelu strony. Być może wprowadzisz, "Tutaj jest problem, który jest wam znany, bo rozmawialiśmy o tym w klasie." Po wypełnieniu pola tytułowego i tekstowego, kliknij przycisk Utwórz Stronę, aby zapisać pracę. Zawsze można edytować stronę w późniejszym czasie. (Patrz obrazek poniżej.)


 

W tym lub dowolnym innym polu tekstowym można wprowadzić zwykły tekst lub można skorzystać z paska edycji nad polem tekstowym, aby dodać style tekstu, takie jak pogrubienie lub kursywa. Pozycje dostępne na pasku edycji tekstu mogą być Ci znane. W każdym razie, opis każdej znaduje się w następnej części poniżej.
 

Zwróć uwagę na to, że gdy ćwiczenie ma kilka stron, można zmieniać ich kolejność, przeciągając ikonę suwaka w górę lub w dół. (Patrz obrazek poniżej.)

 

Pasek edycji tekstu


Dostępnych jest 13 pozycji na pasku edycji tekstu, tak jak pokazano poniżej. (Czerwone linie i prostokąt służą do opisu i nie pojawiają się w programie tworzenia treści.)


 

1. Można sformatować tekst akapitu jako regularny, duży lub ogromny, zaznaczając go w polu tekstowym i wybierając rozmiar. Domyślny rozmiar to regularny.

2 i 3. Można tworzyć listy punktowane lub numerowane.

4 i 5. Akapity mogą być wcięte lub nie.

6. Zaznacz tekst, a następnie naciśnij przycisk B, aby go pogrubić.

7. Zaznacz tekst, a następnie wciśnij przycisk I, aby zapisać go kursywą.

8 i 9. Zaznacz tekst, a następnie użyj tych przycisków dla indeksów dolnych lub górnych.

10. Jeśli skopiujesz tekst z edytora tekstu, można go wkleić w postaci zwykłego tekstu przy użyciu tego przycisku.

11. Tekst w Twoim ćwiczeniu może zawierać hiperłącze i możesz wybrać, czy odnośnik otwiera się w tej samej karcie przeglądarki (zastępując aktywność SmartGraphs) czy w nowej karcie przeglądarki.

12. W polu tekstowym też można wkleić zdjęcia. (Zdjęcia w ćwiczeniach SmartGraphs częściej pojawią się w osobnym okienku po prawej stronie tekstu; patrz rozdział Okienko Obrazu, poniżej)

13. Kliknięcie tego przycisku pozwala zobaczyć kod HTML służący do wyświetlania, tego co napisałeś, gdy ćwiczenie jest uruchamiane i oglądane przez użytkowników. Jeśli znasz kod HTML można wpisać go w polu, które pojawi się po kliknięciu tego przycisku.

Matematyczny Język Znaczników (LaTeX)


SmartGraphs pozwala autorom używać LaTeX do wyświetlania symboli matematycznych i wyrażeń, które w inny sposób byłyby trudne lub niemożliwe do stworzenia. Proste wzory, takie jak ten pogrubiony poniżej, nie wymagają znaczników matematycznych (po prostu użyj paska edycji tekstu). Bardziej skomplikowane symbole i wyrażenia, takie jak wzory na pierwiastki równania kwadratowego w dolnych wierszach poniżej, mogą być tworzone przy użyciu LaTeX.


 

Powyższe wzory powstały poprzez wpisanie następujące formuł w polu tekstowym (można spróbować samodzielnie):


 

Wpisanie sekwencji znaków \ ( i \) , jak pokazano w pierwszej linii powyżej, sygnalizuje, że to, co jest pomiędzy jest w LaTeX-u i powinno pojawić się w jednej linii z innym tekstem na tej linii. Podobnie, wpisanie sekwencji znaków $ $ i $ $, jak pokazano w drugim wierszu powyżej, sygnalizuje, że to co jest między nimi jest w LaTeX-u i powinno być wyświetlone w odrębnym bloku.


Dostępnych jest wiele przewodników do LaTeX on-line (np. http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics).


Krótki opis podstawowych funkcji wygląda następująco:

Wskazówka: Kilka kodów LaTeX-a (Znaczniki matematyczne):
 

Wszystkie poniższe kody muszą być pomiędzy sekwencją znaków \( … \) lub $$ … $$.


Indeks górnyx ^{x}

Indeks dolnyx _{x}