Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa
  PEŁNY EKRAN  

Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący twierdzenia Pitagorasa.

Scenariusz zajęć z narzędziem Sketchometry (pdf)