+ Pokaż spis treści

Trójkąt impedancji (html5)

Trójkąt impedancji (html5)
  PEŁNY EKRAN  

 

Symulacja pokazuje trójkąt impedancji dla obwodu szeregowego RLC. Moduł impedancji (zawada Z) układu jest przeciwprostokątną trójkąta. Rezystancja jest poziomym bokiem trójkąta. Pionowy bok jest sumą wektorów reaktancji cewki (XL, w dodatnim kierunku y) i reaktancji kondensatora (XC w ujemnym kierunku y).


Maksymalne natężenie prądu równe jest maksymalnemu napięciu podzielonemu przez zawadę.


Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.


Tłumaczenie Edukator.pl