Trening uważności - zajęcia dla licealistów

Zapraszamy licealistów na kurs Redukcja stresu – trening uważności.

Pytanie, czy w ogóle można się uodpornić na stres, napięcie i niespokojne myśli?

Odporność na stres nie oznacza eliminowania go z życia. Żyjemy w warunkach, które powodują, że odczuwamy napięcia. Hałas, sąsiedzi, sprawdzian, plotka, nauczyciel, znajomi, pieniądze, zerwana przyjaźń…

Trening redukcji stresu polega na ćwiczeniach koncentracji na oddechu, ćwiczeniach zwiększających świadomość ciała, myśli i emocji. Trening, na który zapraszam, powstaje w oparciu o Trening Redukcji Stresu Oparty na Uważności (ang. Mindfulness Based Stress Reduction).

Jednym z najbardziej znanych treningów uważności dla osób dorosłych jest właśnie „Trening Redukcji Stresu oparty na Uważności”. Opracował go profesor Jon Kabat-Zinn z Uniwersytetu Massachusetts na początku lat 80. Metody i techniki treningu mają źródło w praktykach medytacyjnych, które zostały zaadaptowane do współczesnej rzeczywistości. W programie MBSR korzysta się z medytacji oddechu lub wyciszenia, uważnego ruchu, skupienia na odczuciach fizycznych. Ćwiczenia rozwijają świadomość własnego ciała, własnych myśli i emocji. Efektem jest nie tyle osiągnięcie relaksacji albo poczucia szczęścia, ale raczej wolności od tendencji do bycia wciąganym w automatyczne reakcje.

Na całym świecie obecnie opracowywane są programy psychoedukacyjne dla młodzieży oparte na koncepcji uważności. Uczą rozpoznawać własne reakcje i pozwalają nie tylko rozumieć je u siebie i innych, ale również (a może przede wszystkim) akceptować. Efektem jest zwiększenie odporności na stres, większa świadomość własnych reakcji, umiejętność wyciszania się, zmniejszenie impulsywności, wzrost zdrowej samokontroli, zdolność pielęgnowania wartościowych postaw życiowych.
Programy dla młodzieży różnią się od treningu dla dorosłych dynamiką i rodzajem ćwiczeń. Wykorzystywane są ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia dramy, elementy zajęć socjoterapeutycznych.

Więcej można przeczytać w artykule na temat uważności w szkole: TUTAJ.

Zajęcia prowadzi pedagog szkolny Eryk Ołtarzewski, który prowadzi treningi uważności dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Współpracuje w tej dziedzinie między innymi z Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej w Poznaniu oraz z wydawnictwem Forum Media Polska.