+ Pokaż spis treści

Transformator

TransformatorFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Symulacja pracy transformatora. Regulowana liczba zwojów w obwodzie pierwotnym (Turns in Primary) i wtórnym (Turns in Secondary). Regulowany opór obwodu wtórnego (przeciągnij myszką). Wykresy zależności natężenia prądu (Current) i napięcia (Voltage) w obwodzie pierwotnym i wtórnym od czasu.

Isolation Transformer – transforator separacyjny;
Stepup – zwiększający napięcie; Stepdown – obniżający napięcie.